<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 18 kwietnia 2024

Nowe firmy: 18 kwietnia 2024

18 kwietnia 2024

W czwartek 18 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 811 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 17 kwietnia 2024

Nowe firmy: 17 kwietnia 2024

17 kwietnia 2024

W środę 17 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 801 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 16 kwietnia 2024

Nowe firmy: 16 kwietnia 2024

16 kwietnia 2024

We wtorek 16 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 931 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 15 kwietnia 2024

Nowe firmy: 15 kwietnia 2024

15 kwietnia 2024

W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 933 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 14 kwietnia 2024

Nowe firmy: 14 kwietnia 2024

14 kwietnia 2024

W niedzielę 14 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 67 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 13 kwietnia 2024

Nowe firmy: 13 kwietnia 2024

13 kwietnia 2024

W sobotę 13 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 90 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 12 kwietnia 2024

Nowe firmy: 12 kwietnia 2024

12 kwietnia 2024

W piątek 12 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 889 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 11 kwietnia 2024

Nowe firmy: 11 kwietnia 2024

11 kwietnia 2024

W czwartek 11 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 934 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 kwietnia 2024

Nowe firmy: 10 kwietnia 2024

10 kwietnia 2024

W środę 10 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 271 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 kwietnia 2024

Nowe firmy: 9 kwietnia 2024

9 kwietnia 2024

We wtorek 9 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 000 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 kwietnia 2024

Nowe firmy: 8 kwietnia 2024

8 kwietnia 2024

W poniedziałek 8 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 959 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 kwietnia 2024

Nowe firmy: 7 kwietnia 2024

7 kwietnia 2024

W niedzielę 7 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 52 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 kwietnia 2024

Nowe firmy: 6 kwietnia 2024

6 kwietnia 2024

W sobotę 6 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 128 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 kwietnia 2024

Nowe firmy: 5 kwietnia 2024

5 kwietnia 2024

W piątek 5 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 196 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 kwietnia 2024

Nowe firmy: 4 kwietnia 2024

4 kwietnia 2024

W czwartek 4 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 567 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 kwietnia 2024

Nowe firmy: 3 kwietnia 2024

3 kwietnia 2024

W środę 3 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 014 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 kwietnia 2024

Nowe firmy: 2 kwietnia 2024

2 kwietnia 2024

We wtorek 2 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 558 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 kwietnia 2024

Nowe firmy: 1 kwietnia 2024

1 kwietnia 2024

W poniedziałek 1 kwietnia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 370 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: marzec 2024

Nowe firmy: marzec 2024

31 marca 2024

W marcu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 29 015 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 31 marca 2024

Nowe firmy: 31 marca 2024

31 marca 2024

W niedzielę 31 marca 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 16 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji