<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 10 lutego 2024

Nowe firmy: 10 lutego 2024

10 lutego 2024

W sobotę 10 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 167 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 lutego 2024

Nowe firmy: 9 lutego 2024

9 lutego 2024

W piątek 9 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 680 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 lutego 2024

Nowe firmy: 8 lutego 2024

8 lutego 2024

W czwartek 8 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 784 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 lutego 2024

Nowe firmy: 7 lutego 2024

7 lutego 2024

W środę 7 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 054 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 lutego 2024

Nowe firmy: 6 lutego 2024

6 lutego 2024

We wtorek 6 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 950 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 lutego 2024

Nowe firmy: 5 lutego 2024

5 lutego 2024

W poniedziałek 5 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 3 245 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 lutego 2024

Nowe firmy: 4 lutego 2024

4 lutego 2024

W niedzielę 4 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 88 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 lutego 2024

Nowe firmy: 3 lutego 2024

3 lutego 2024

W sobotę 3 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 288 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 lutego 2024

Nowe firmy: 2 lutego 2024

2 lutego 2024

W piątek 2 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 5 004 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 lutego 2024

Nowe firmy: 1 lutego 2024

1 lutego 2024

W czwartek 1 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 5 588 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: styczeń 2024

Nowe firmy: styczeń 2024

31 stycznia 2024

W styczniu 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 32 448 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 31 stycznia 2024

Nowe firmy: 31 stycznia 2024

31 stycznia 2024

W środę 31 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 606 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 30 stycznia 2024

Nowe firmy: 30 stycznia 2024

30 stycznia 2024

We wtorek 30 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 449 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 29 stycznia 2024

Nowe firmy: 29 stycznia 2024

29 stycznia 2024

W poniedziałek 29 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 552 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 28 stycznia 2024

Nowe firmy: 28 stycznia 2024

28 stycznia 2024

W niedzielę 28 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 28 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 27 stycznia 2024

Nowe firmy: 27 stycznia 2024

27 stycznia 2024

W sobotę 27 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 52 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 26 stycznia 2024

Nowe firmy: 26 stycznia 2024

26 stycznia 2024

W piątek 26 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 490 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 25 stycznia 2024

Nowe firmy: 25 stycznia 2024

25 stycznia 2024

W czwartek 25 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 24 stycznia 2024

Nowe firmy: 24 stycznia 2024

24 stycznia 2024

W środę 24 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 549 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 23 stycznia 2024

Nowe firmy: 23 stycznia 2024

23 stycznia 2024

We wtorek 23 stycznia 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 640 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji