<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 20 lipca 2022

Nowe firmy: 20 lipca 2022

20 lipca 2022

W środę 20 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 747 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 19 lipca 2022

Nowe firmy: 19 lipca 2022

19 lipca 2022

We wtorek 19 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 642 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 18 lipca 2022

Nowe firmy: 18 lipca 2022

18 lipca 2022

W poniedziałek 18 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 344 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 17 lipca 2022

Nowe firmy: 17 lipca 2022

17 lipca 2022

W niedzielę 17 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 60 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 16 lipca 2022

Nowe firmy: 16 lipca 2022

16 lipca 2022

W sobotę 16 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 106 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 15 lipca 2022

Nowe firmy: 15 lipca 2022

15 lipca 2022

W piątek 15 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 100 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 14 lipca 2022

Nowe firmy: 14 lipca 2022

14 lipca 2022

W czwartek 14 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 818 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 13 lipca 2022

Nowe firmy: 13 lipca 2022

13 lipca 2022

W środę 13 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 802 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 12 lipca 2022

Nowe firmy: 12 lipca 2022

12 lipca 2022

We wtorek 12 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 941 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 11 lipca 2022

Nowe firmy: 11 lipca 2022

11 lipca 2022

W poniedziałek 11 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 588 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 lipca 2022

Nowe firmy: 10 lipca 2022

10 lipca 2022

W niedzielę 10 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 137 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 lipca 2022

Nowe firmy: 9 lipca 2022

9 lipca 2022

W sobotę 9 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 84 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 lipca 2022

Nowe firmy: 8 lipca 2022

8 lipca 2022

W piątek 8 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 926 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 lipca 2022

Nowe firmy: 7 lipca 2022

7 lipca 2022

W czwartek 7 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 125 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 lipca 2022

Nowe firmy: 6 lipca 2022

6 lipca 2022

W środę 6 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 202 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 lipca 2022

Nowe firmy: 5 lipca 2022

5 lipca 2022

We wtorek 5 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 302 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 lipca 2022

Nowe firmy: 4 lipca 2022

4 lipca 2022

W poniedziałek 4 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 3 634 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 lipca 2022

Nowe firmy: 3 lipca 2022

3 lipca 2022

W niedzielę 3 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 144 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 lipca 2022

Nowe firmy: 2 lipca 2022

2 lipca 2022

W sobotę 2 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 2 491 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 lipca 2022

Nowe firmy: 1 lipca 2022

1 lipca 2022

W piątek 1 lipca 2022 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 213 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji