<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 16 listopada 2023

Nowe firmy: 16 listopada 2023

16 listopada 2023

W czwartek 16 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 835 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 15 listopada 2023

Nowe firmy: 15 listopada 2023

15 listopada 2023

W środę 15 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 221 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 14 listopada 2023

Nowe firmy: 14 listopada 2023

14 listopada 2023

We wtorek 14 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 021 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 13 listopada 2023

Nowe firmy: 13 listopada 2023

13 listopada 2023

W poniedziałek 13 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 1 364 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 12 listopada 2023

Nowe firmy: 12 listopada 2023

12 listopada 2023

W niedzielę 12 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 63 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 11 listopada 2023

Nowe firmy: 11 listopada 2023

11 listopada 2023

W sobotę 11 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 134 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 listopada 2023

Nowe firmy: 10 listopada 2023

10 listopada 2023

W piątek 10 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 937 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 listopada 2023

Nowe firmy: 9 listopada 2023

9 listopada 2023

W czwartek 9 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 879 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 listopada 2023

Nowe firmy: 8 listopada 2023

8 listopada 2023

W środę 8 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 091 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 listopada 2023

Nowe firmy: 7 listopada 2023

7 listopada 2023

We wtorek 7 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 997 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 listopada 2023

Nowe firmy: 6 listopada 2023

6 listopada 2023

W poniedziałek 6 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 978 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 5 listopada 2023

Nowe firmy: 5 listopada 2023

5 listopada 2023

W niedzielę 5 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 83 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 4 listopada 2023

Nowe firmy: 4 listopada 2023

4 listopada 2023

W sobotę 4 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 156 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 3 listopada 2023

Nowe firmy: 3 listopada 2023

3 listopada 2023

W piątek 3 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 525 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 2 listopada 2023

Nowe firmy: 2 listopada 2023

2 listopada 2023

W czwartek 2 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 037 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 1 listopada 2023

Nowe firmy: 1 listopada 2023

1 listopada 2023

W środę 1 listopada 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 374 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: październik 2023

Nowe firmy: październik 2023

31 października 2023

W październiku 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 30 685 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 31 października 2023

Nowe firmy: 31 października 2023

31 października 2023

We wtorek 31 października 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 438 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 30 października 2023

Nowe firmy: 30 października 2023

30 października 2023

W poniedziałek 30 października 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 545 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 29 października 2023

Nowe firmy: 29 października 2023

29 października 2023

W niedzielę 29 października 2023 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 25 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji