<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Nowe firmy

Nowe firmy: 25 lutego 2024

Nowe firmy: 25 lutego 2024

25 lutego 2024

W niedzielę 25 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 6 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 24 lutego 2024

Nowe firmy: 24 lutego 2024

24 lutego 2024

W sobotę 24 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 13 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 23 lutego 2024

Nowe firmy: 23 lutego 2024

23 lutego 2024

W piątek 23 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 251 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 22 lutego 2024

Nowe firmy: 22 lutego 2024

22 lutego 2024

W czwartek 22 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 555 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 21 lutego 2024

Nowe firmy: 21 lutego 2024

21 lutego 2024

W środę 21 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 531 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 20 lutego 2024

Nowe firmy: 20 lutego 2024

20 lutego 2024

We wtorek 20 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 590 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 19 lutego 2024

Nowe firmy: 19 lutego 2024

19 lutego 2024

W poniedziałek 19 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 994 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 18 lutego 2024

Nowe firmy: 18 lutego 2024

18 lutego 2024

W niedzielę 18 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 41 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 17 lutego 2024

Nowe firmy: 17 lutego 2024

17 lutego 2024

W sobotę 17 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 69 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 16 lutego 2024

Nowe firmy: 16 lutego 2024

16 lutego 2024

W piątek 16 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 628 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 15 lutego 2024

Nowe firmy: 15 lutego 2024

15 lutego 2024

W czwartek 15 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 901 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 14 lutego 2024

Nowe firmy: 14 lutego 2024

14 lutego 2024

W środę 14 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 836 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 13 lutego 2024

Nowe firmy: 13 lutego 2024

13 lutego 2024

We wtorek 13 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 785 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 12 lutego 2024

Nowe firmy: 12 lutego 2024

12 lutego 2024

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęły 2 002 nowe podmioty zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 11 lutego 2024

Nowe firmy: 11 lutego 2024

11 lutego 2024

W niedzielę 11 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 45 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 10 lutego 2024

Nowe firmy: 10 lutego 2024

10 lutego 2024

W sobotę 10 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 159 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 9 lutego 2024

Nowe firmy: 9 lutego 2024

9 lutego 2024

W piątek 9 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 551 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 8 lutego 2024

Nowe firmy: 8 lutego 2024

8 lutego 2024

W czwartek 8 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 695 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 7 lutego 2024

Nowe firmy: 7 lutego 2024

7 lutego 2024

W środę 7 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 989 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Nowe firmy: 6 lutego 2024

Nowe firmy: 6 lutego 2024

6 lutego 2024

We wtorek 6 lutego 2024 r. działalność gospodarczą rozpoczęło 1 914 nowych podmiotów zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), rejestrze REGON i Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Data publikacji