<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza związków zawodowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 94.20.Z (Działalność związków zawodowych).

Działalność związków zawodowych (PKD 94.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • propagowanie interesów zorganizowanych związków zawodowych i pracowników,
  • działalność stowarzyszeń, których członkowie są z reguły pracownikami zainteresowanymi w reprezentowaniu ich interesów w zakresie zarobków i wykonywanej pracy oraz w prowadzeniu wspólnych akcji przez tego typu organizacje,
  • działalność związków zawodowych: pracowników pracujących w pojedynczych zakładach, pracowników konkretnych grup zawodowych, pewnych gałęzi przemysłu oraz regionalnych związków zawodowych i związków zawodowych zorganizowanych w oparciu o inne kryteria.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności edukacyjnej prowadzonej przez te organizacje, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85.
Liczba rekordów:
15 398
Cena netto:
4 348,64 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy związków zawodowych

Oferowana lista związków zawodowych zawiera aktualne dane 15 398 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 15 398153,98 zł
Numery rejestrowe 15 398615,92 zł
Adresy pocztowe 15 3981 231,84 zł
Adresy stron internetowych 28011,20 zł
Adresy e-mail 1 31078,60 zł
Numery telefonu 10 8301 949,40 zł
Skala działalności 2 752275,20 zł
Dane finansowe 6532,50 zł
Wszystkie rekordy15 3984 348,64 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie związków zawodowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy związków zawodowych

Prawodawcy ustanowili, że związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją, która jest powołana do obrony i reprezentowania interesów zawodowych i socjalnych członków związków zawodowych.

Głównym celem związku zawodowego jest reprezentowanie pracowników, obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych na forum krajowym i międzynarodowym. Prawo tworzenia i dołączenia do związku zawodowego mają wszyscy pracownicy, bez względu na formę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej.

Powyższe prawa związków zawodowych mogą potencjalnie oddziaływać na politykę kraju i zachowania pracodawców, ale prawdziwa skuteczność związków zawodowych jest uzależniona od kilku czynników, m.in bieżącej sytuacji ekonomicznej i politycznej kraju, pozycji związków w gospodarce czy polityki władz związkowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa bazę związków zawodowych zawierającą takie informacje, jak: nazwa związku, siedziba, podmiotowy oraz terytorialny zakres działania, dane dotyczące członków i władz związku, adresy kontaktowe, strony www, numery telefonu czy numer NIP i REGON. Nasza lista będzie przydatna dla wszystkich podmiotów planujących współpracę ze związkami zawodowymi, takim jak instytucje publiczne, szkoły, firmy produkcyjne, usługowe i handlowe.

Jak zamówić spis związków zawodowych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
15 398
Cena netto:
4 348,64 zł