<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza zarządców nieruchomości

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 68.32.Z (Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z,
  • działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony, sklasyfikowanej w 81.10.Z,
  • obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi), sklasyfikowanego w 81.10.Z.
Liczba rekordów:
191 225
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy zarządców nieruchomości

Oferowana lista zarządców nieruchomości zawiera aktualne dane 191 225 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 191 225
Numery rejestrowe 191 225
Adresy pocztowe 191 225
Adresy stron internetowych 18 454
Adresy e-mail 53 384
Numery telefonu 140 878
Skala działalności 9 146
Dane finansowe 4 294
Wszystkie rekordy191 225

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie zarządców nieruchomości w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy zarządców nieruchomości

Zarządcą nieruchomości określa się osobę fizyczną, która bierze na siebie odpowiedzialność za racjonalne rozporządzanie daną nieruchomością czy nieruchomościami. Podstawą prawną dla działalności zarządcy nieruchomości jest ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Zarządcy nieruchomości najczęściej łączą się w stowarzyszenia, które później skupiają się w ramach rozmaitych federacji odpowiedzialnych za reprezentowanie osób w niej zrzeszonych przed organami władzy państwowej.

Na jakiej zasadzie przebiega przekazanie odpowiedzialności za nieruchomość wyznaczonemu zarządcy? Właściciel nieruchomości oraz zarządca zobowiązani są do zawarcia tzw. umowy o zarządzanie nieruchomością, która zawiera zapisy dotyczące zakresu obowiązków i praw obydwu ze stron.

Zarządcy nieruchomości zobowiązani są do gospodarowania budynkami w odpowiedzialny sposób i utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym, co często wymaga powierzenia niektórych zadań zewnętrznym firmom. Do najpotrzebniejszych usług, których mogą potrzebować zarządcy, należą usługi remontowo-budowlane, ochroniarskie czy też sprzątanie.

Z myślą o firmach świadczących tego rodzaju usługi przygotowaliśmy listę wszystkich aktywnych zarządców nieruchomości działających w Polsce. Baza zawiera wyłącznie aktualne dane i jest przez nas regularnie aktualizowana.

Liczba rekordów:
191 225
Cena netto:
Skontaktuj się z nami