<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza zarządców nieruchomości

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 68.32.Z (Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie).

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z,
  • działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach, włączając sprzątanie wnętrz, konserwacji i drobnych napraw, usuwania śmieci, usług ochrony, sklasyfikowanej w 81.10.Z,
  • obsługi związanej z utrzymaniem porządku w takich obiektach jak: bazy wojskowe, więzienia i inne obiekty (z wyłączeniem zarządzania urządzeniami komputerowymi), sklasyfikowanego w 81.10.Z.
Liczba rekordów:
199 236
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy zarządców nieruchomości

Oferowana lista zarządców nieruchomości zawiera aktualne dane 199 236 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 199 236
Numery rejestrowe 199 236
Adresy pocztowe 199 219
Adresy stron internetowych 19 628
Adresy e-mail 64 295
Numery telefonu 122 392
Skala działalności 9 718
Dane finansowe 4 435
Wszystkie rekordy199 236

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie zarządców nieruchomości w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy zarządców nieruchomości

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Spółdzielnia Mieszkaniowaul. Wincentego Witosa 321-450Stoczek Łukowski
"Globe Trade Centre" SAul. Komitetu Obrony Robotników 45A02-146Warszawa
Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakładów Porcelany "Ćmielów" w Ćmielowieul. Zaciszna 1827-440Ćmielów
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" w Poznaniuos. Piastowskie 1661-148Poznań
Spie Building Solutions sp. z o.o.ul. Wołoska 502-675Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Komfort" w Pasłękuul. Kopernika 2914-400Pasłęk
Spółdzielnia Mieszkaniowaul. Kardynała Augusta Hlonda 27C73-132Suchań
Apsys Polska SAal. Aleja Jana Pawła II 2200-133Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bródno"ul. Krasnobrodzka 1103-214Warszawa
Veolia Industry Polska sp. z o.o.ul. Aleje Solidarności 4661-696Poznań

Opis bazy zarządców nieruchomości

Zarządcą nieruchomości określa się osobę fizyczną, która bierze na siebie odpowiedzialność za racjonalne rozporządzanie daną nieruchomością czy nieruchomościami. Podstawą prawną dla działalności zarządcy nieruchomości jest ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Zarządcy nieruchomości najczęściej łączą się w stowarzyszenia, które później skupiają się w ramach rozmaitych federacji odpowiedzialnych za reprezentowanie osób w niej zrzeszonych przed organami władzy państwowej.

Na jakiej zasadzie przebiega przekazanie odpowiedzialności za nieruchomość wyznaczonemu zarządcy? Właściciel nieruchomości oraz zarządca zobowiązani są do zawarcia tzw. umowy o zarządzanie nieruchomością, która zawiera zapisy dotyczące zakresu obowiązków i praw obydwu ze stron.

Zarządcy nieruchomości zobowiązani są do gospodarowania budynkami w odpowiedzialny sposób i utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym, co często wymaga powierzenia niektórych zadań zewnętrznym firmom. Do najpotrzebniejszych usług, których mogą potrzebować zarządcy, należą usługi remontowo-budowlane, ochroniarskie czy też sprzątanie.

Z myślą o firmach świadczących tego rodzaju usługi przygotowaliśmy listę wszystkich aktywnych zarządców nieruchomości działających w Polsce. Baza zawiera wyłącznie aktualne dane i jest przez nas regularnie aktualizowana.

Liczba rekordów:
199 236
Cena netto:
Skontaktuj się z nami