<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza wytwórców produktów rafinacji ropy naftowej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 19.20.Z (Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej).

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu,
 • produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp.,
 • produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp.,
 • produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych,
 • produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych,
 • produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp.,
 • produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu,
 • mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).
Liczba rekordów:
279
Cena netto:
187,87 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy wytwórców produktów rafinacji ropy naftowej

Oferowana lista wytwórców produktów rafinacji ropy naftowej zawiera aktualne dane 279 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2792,79 zł
Numery rejestrowe 27911,16 zł
Adresy pocztowe 27922,32 zł
Adresy stron internetowych 291,16 zł
Adresy e-mail 452,70 zł
Numery telefonu 13824,84 zł
Skala działalności 18418,40 zł
Dane finansowe 209104,50 zł
Wszystkie rekordy279187,87 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie wytwórców produktów rafinacji ropy naftowej w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis wytwórców produktów rafinacji ropy naftowej?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
279
Cena netto:
187,87 zł