<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43.22.Z (Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych).

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych. Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

 • instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),
 • instalacji pieców, wieży chłodniczej,
 • instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,
 • instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji przewodów doprowadzających parę,
 • instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,
 • instalacji systemów zraszania trawników,
 • instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.
Liczba rekordów:
48 724
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Oferowana lista wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych zawiera aktualne dane 48 724 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 48 724
Numery rejestrowe 48 724
Adresy pocztowe 48 724
Adresy stron internetowych 1 321
Adresy e-mail 11 105
Numery telefonu 17 830
Skala działalności 45 810
Dane finansowe 3 180
Wszystkie rekordy48 724

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

W ostatnich latach branża budowlana znacząco się rozwija. Powstaje coraz więcej nowych budynków, a starsze są często modernizowane. Dlatego też przed sektorem budowlanym stanęły zupełnie nowe wyzwania w postaci poszukiwania specjalistów od instalacji systemów gazowych, wodnych, cieplnych i klimatyzacyjnych.

Firmy świadczące usługi instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, są w stanie sprostać zaawansowanym technologicznie zleceniom. Z tego powodu istnieje na nie duże zapotrzebowanie na rynku. Obecnie przedsiębiorcy, którzy dotychczas zajmowali się jedynie standardowymi usługami budowlanymi, postanawiają dokonać profesjonalizacji, zasilając sektor usług instalacyjnych. Równocześnie, powstaje także wiele nowych firm, które oferują konkurencyjne usługi z tego zakresu.

W przygotowanej przez nas bazie znajdą Państwo wszelkie dane dotyczące zakresu usług, zyskowności, liczby osób zatrudnionych oraz informacje kontaktowe firm świadczących usługi instalacyjne. Baza stanowi bardzo pomocną listę m.in. dla przedsiębiorstw poszukujących sprawdzonych podwykonawców, a także dla producentów materiałów budowlanych.

Liczba rekordów:
48 724
Cena netto:
Skontaktuj się z nami