<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza wykonawców instalacji elektrycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43.21.Z (Wykonywanie instalacji elektrycznych).

Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

  • instalacje telekomunikacyjne,
  • strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,
  • instalacje anten satelitarnych,
  • instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,
  • instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,
  • instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,
  • monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe (włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.
Liczba rekordów:
56 938
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy wykonawców instalacji elektrycznych

Oferowana lista wykonawców instalacji elektrycznych zawiera aktualne dane 56 938 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 56 938
Numery rejestrowe 56 938
Adresy pocztowe 56 938
Adresy stron internetowych 1 960
Adresy e-mail 15 421
Numery telefonu 19 685
Skala działalności 53 292
Dane finansowe 3 988
Wszystkie rekordy56 938

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie wykonawców instalacji elektrycznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy wykonawców instalacji elektrycznych

Na rynku polskim powstaje obecnie coraz więcej mieszkań, budynków publicznych oraz lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Poprawa sytuacji w branży budownictwa mieszkaniowego ma bardzo duże znaczenie dla firm zajmujących się wykonywaniem instalacji elektrycznych. Powstanie nowych budynków wiąże się z koniecznością montowania tego rodzaju instalacji, a tym samym sprawia, że zapotrzebowanie na usługi instalatorów wciąż sukcesywnie wzrasta.

Przedsiębiorstwa elektryczne zajmują się montażem instalacji oświetleniowych, sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia, rozdzielni zasilających, stacji transformatorowych oraz systemów automatyki i sterowania. Wykonawcy instalacji elektrycznych znajdujący się w naszej bazie zajmują się także instalacjami teletechnicznymi, alarmowymi i antenowymi.

Stworzyliśmy dla Państwa rzetelną bazę wykonawców instalacji elektrycznych działających na terenie Polski. Przygotowana przez nas baza będzie przydatna w szczególności dla przedsiębiorstw budowlanych, firm zajmujących się projektowaniem i sprzedażą nieruchomości oraz dla przedsiębiorców produkujących sprzęt elektryczny. Lista może także stanowić nieocenioną pomoc dla deweloperów, zakładów przemysłowych oraz przedsiębiorstw budujących infrastrukturę drogową, którzy szukają podwykonawców zajmujących się elektryką.

Liczba rekordów:
56 938
Cena netto:
Skontaktuj się z nami