<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza wydawnictw

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 58 (Działalność wydawnicza).

Działalność wydawnicza (PKD 58)

Dział ten obejmuje wydawanie:

 • książek, broszur, folderów, słowników i encyklopedii,
 • atlasów i map,
 • gazet, czasopism i pozostałych periodyków,
 • książek telefonicznych i wykazów adresowych,
 • pozostałych publikacji takich jak: edycję oprogramowania.

Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści ogółowi społeczeństwa poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, przez Internet, jako wyroby multimedialne, takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM, z wyłączeniem wydawania filmów.

Dział ten nie obejmuje:

 • drukowania, sklasyfikowanego w 18.11.Z, 18.12.Z,
 • reprodukcji zapisanych nośników informacji, sklasyfikowanej w 18.20.Z,
 • rozpowszechniania filmów, kaset wideo oraz filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59,
 • produkcji wzorcowych kopii płyt lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 59.
Liczba rekordów:
11 607
Cena netto:
5 093,45 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy wydawnictw

Oferowana lista wydawnictw zawiera aktualne dane 11 607 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 11 607116,07 zł
Numery rejestrowe 11 607464,28 zł
Adresy pocztowe 11 607928,56 zł
Adresy stron internetowych 1 15946,36 zł
Adresy e-mail 2 852171,12 zł
Numery telefonu 4 517813,06 zł
Skala działalności 9 120912,00 zł
Dane finansowe 3 2841 642,00 zł
Wszystkie rekordy11 6075 093,45 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie wydawnictw w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis wydawnictw?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
11 607
Cena netto:
5 093,45 zł