<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza weterynarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 75.00.Z (Działalność weterynaryjna).

Działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,
 • opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych,
 • działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,
 • działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,
 • działalność pogotowia dla zwierząt. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62.Z,
 • strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
 • opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.Z,
 • sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
 • badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,
 • działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 96.09.Z.
Liczba rekordów:
10 691
Cena netto:
3 544,77 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy weterynarzy

Oferowana lista weterynarzy zawiera aktualne dane 10 691 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 10 691106,91 zł
Numery rejestrowe 10 691427,64 zł
Adresy pocztowe 10 691855,28 zł
Adresy stron internetowych 27511,00 zł
Adresy e-mail 3 223193,38 zł
Numery telefonu 4 732851,76 zł
Skala działalności 10 0931 009,30 zł
Dane finansowe 17989,50 zł
Wszystkie rekordy10 6913 544,77 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie weterynarzy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy weterynarzy

Lekarz weterynarii to jeden z trudniejszych zawodów, mimo to wciąż coraz więcej osób decyduje się na profesjonalizację w tym kierunku. Weterynarze zajmują się leczeniem zwierząt hodowlanych i domowych. Zarówno badają i diagnozują ich stan zdrowia, lecz także leczą i zapobiegają wszelkim chorobom, a dodatkowo udzielają konsultacji w zakresie hodowli zwierząt. Co więcej, lekarz weterynarii analizuje i kontroluje również odzwierzęce środki spożywcze.

Według przepisów prawa w Polsce weterynarzem może zostać każdy, kto ukończył 5,5-letnie studia weterynaryjne i uzyskał prawo do wykonywania zawodu, otrzymane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną. Po uzyskaniu odpowiedniego dyplomu weterynarz może pracować nie tylko w lecznicach i gabinetach, ale także na fermach hodowlanych, w ubojniach, inspektoracie weterynaryjnym oraz placówkach naukowo-badawczych. Istnieją również prywatne przychodnie czy kliniki, jednak lekarz który planuje je otworzyć, musi posiadać stosowny staż zawodowy.

Nasza profesjonalna baza weterynarzy zawiera rzetelne informacje na temat lekarzy weterynarii z całego kraju. Lista zawiera imię, nazwisko, adres, specjalizację, miejsce zamieszkania, województwo oraz dane teleadresowe niezbędne do poprawnego kontaktu. Baza będzie nieocenioną pomocą dla wszystkich przedsiębiorstw planujących współpracę z lekarzami weterynarii, takich jak zakłady produkcyjne, masarnie lub placówki naukowo-badawcze.

Jak zamówić spis weterynarzy?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
10 691
Cena netto:
3 544,77 zł