<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza techników

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 85.32.A (Technika).

Technika (PKD 85.32.A)

Podklasa ta obejmuje:

  • edukację w czteroletnim technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Kształcenie w technikum mogą podejmować absolwenci gimnazjów,
  • edukację w trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Ukończenie tego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
  • edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący) dających uprawnienia zawodowe. 
Liczba rekordów:
2 915
Cena netto:
1 116,11 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy techników

Oferowana lista techników zawiera aktualne dane 2 915 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2 91529,15 zł
Numery rejestrowe 2 915116,60 zł
Adresy pocztowe 2 915233,20 zł
Adresy stron internetowych 2 04581,80 zł
Adresy e-mail 2 163129,78 zł
Numery telefonu 2 751495,18 zł
Skala działalności 21921,90 zł
Dane finansowe 178,50 zł
Wszystkie rekordy2 9151 116,11 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie techników w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis techników?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
2 915
Cena netto:
1 116,11 zł