<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza szkół specjalnych przysposabiających do pracy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 85.32.C (Szkoły specjalne przysposabiające do pracy).

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C)

Podklasa ta obejmuje:

  • edukację w trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.
Liczba rekordów:
579
Cena netto:
226,73 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy szkół specjalnych przysposabiających do pracy

Oferowana lista szkół specjalnych przysposabiających do pracy zawiera aktualne dane 579 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 5795,79 zł
Numery rejestrowe 57923,16 zł
Adresy pocztowe 57946,32 zł
Adresy stron internetowych 40116,04 zł
Adresy e-mail 46527,90 zł
Numery telefonu 55499,72 zł
Skala działalności 383,80 zł
Dane finansowe 84,00 zł
Wszystkie rekordy579226,73 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie szkół specjalnych przysposabiających do pracy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis szkół specjalnych przysposabiających do pracy?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
579
Cena netto:
226,73 zł