<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza szkół podstawowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 85.20.Z (Szkoły podstawowe).

Szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów, jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, przyroda,  plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa. Warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej jest przystąpienie do zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej,
  • edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizujące pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,
  • dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
Liczba rekordów:
15 706
Cena netto:
7 071,58 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy szkół podstawowych

Oferowana lista szkół podstawowych zawiera aktualne dane 15 706 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 15 706157,06 zł
Numery rejestrowe 15 706628,24 zł
Adresy pocztowe 15 7061 256,48 zł
Adresy stron internetowych 11 129445,16 zł
Adresy e-mail 13 699821,94 zł
Numery telefonu 14 9302 687,40 zł
Skala działalności 9 678967,80 zł
Dane finansowe 215107,50 zł
Wszystkie rekordy15 7067 071,58 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie szkół podstawowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis szkół podstawowych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
15 706
Cena netto:
7 071,58 zł