<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza stowarzyszeń

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich stowarzyszeń zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
77 130
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy stowarzyszeń

Oferowana lista stowarzyszeń zawiera aktualne dane 77 130 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 77 130
Numery rejestrowe 77 130
Adresy pocztowe 77 130
Adresy stron internetowych 5 326
Adresy e-mail 10 843
Numery telefonu 30 933
Skala działalności 24 024
Dane finansowe 3 150
Wszystkie rekordy77 130

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie stowarzyszeń w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy stowarzyszeń

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Stowarzy. Komitetu Obywatelskiego Emerytów, Rencistów i Grup Krzywdzonych Socjalnie Rzeczypospolitej Polskiej Korektaal. Aleja Wyzwolenia 18/3300-570Warszawa
Federacja Romska - Fromul. Berka Joselewicza 532-600Oświęcim
Stowarzyszenie "Sos Wioski Dziecięce w Polsce"ul. Niedźwiedzia 3902-737Warszawa
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niesłyszących i Niedosłyszącychul. Karola Miarki 943-190Mikołów
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickichul. mjra Waleriana Łukasińskiego 2442-207Częstochowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcachul. Owsiana 5525-950Kielce
Liga Obrony Krajuul. Chocimska 1400-791Warszawa
Stowarzyszenie Księgowych w Polsceul. Górnośląska 500-443Warszawa
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicachul. Zygmunta Krasińskiego 240-952Katowice
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości i Mieszkańców Osiedla Lasul. Kadetów 1503-987Warszawa

Opis bazy stowarzyszeń

W zeszłym roku w Polsce powstało około 6 tys. organizacji pozarządowych, a wśród nich większość, bo aż około 4 tys., to stowarzyszenia.

Stowarzyszenia mogą tworzyć wszyscy obywatele polscy, który posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych. Stowarzyszenie powinno być ustanowione na zebraniu założycielskim przez minimum siedem osób, które równocześnie zostają członkami lub założycielami organizacji.

Na zebraniu założycielskim podejmują uchwały o przyjęciu statutu, powołaniu stowarzyszenia czy wyborze władz organizacji. Mogą też podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego. Następnie zarząd składa wniosek o rejestrację stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie otrzymuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.

Przygotowaliśmy dla Państwa bazę wszystkich stowarzyszeń działających na terenie Polski. Aktualne informacje zawarte w bazie, takie jak nazwa, dane kontaktowe, siedziba działalności, założyciele, zakres działalności oraz numer KRS i NIP uwiarygodniają działalność instytucji.

Dane zawarte w naszej bazie stowarzyszeń są szczególnie przydatne dla wszystkich grantowców i sponsorów, którzy podejmują decyzję o wsparciu finansowym stowarzyszenia.

Liczba rekordów:
77 130
Cena netto:
Skontaktuj się z nami