<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza sklepów spożywczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47.11.Z (Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych).

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których przeważa żywność, napoje i wyroby tytoniowe.

Poza sprzedażą ww. artykułów jako głównej działalności handlowej, prowadzi się także sprzedaż innych towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki itp.

Liczba rekordów:
80 851
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy sklepów spożywczych

Oferowana lista sklepów spożywczych zawiera aktualne dane 80 851 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 80 851
Numery rejestrowe 80 851
Adresy pocztowe 80 851
Adresy stron internetowych 358
Adresy e-mail 8 635
Numery telefonu 26 699
Skala działalności 75 543
Dane finansowe 3 596
Wszystkie rekordy80 851

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie sklepów spożywczych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy sklepów spożywczych

Sektor spożywczy to jedna z najistotniejszych gałęzi gospodarki, która stanowi istotne źródło dochodów podatkowych dla budżetu państwa. Odpowiada on prawie za jedną piątą sprzedanej w Polsce produkcji.

Nasz kraj od lat jest uznanym dostawcą artykułów spożywczych na zagraniczne rynki - jesteśmy obecnie ósmym krajem pod względem wielkości eksportu żywności wśród państw Unii Europejskiej. Branża spożywcza była też jedną z gałęzi gospodarki, która najszybciej podniosła się po transformacji ustrojowej.

Choć na polskim rynku spożywczym działa kilkadziesiąt tysięcy podmiotów, jego krajobraz jest w dużej mierze kształtowany przez sklepy skupione w dużych sieciach handlowych. W ostatnich latach coraz lepiej radzą sobie jednak małe sklepy spożywcze skupiające się na sprzedaży produktów regionalnych oraz ekologicznych, co wynika głównie z rosnącej świadomości konsumentów i szerokiemu promowaniu zdrowego trybu życia.

Nasza baza sklepów spożywczych powstała głównie z myślą o producentach i hurtowniach artykułów spożywczych, a także o producentach sprzętu wykorzystywanego w punktach sprzedaży (chłodziarki, lodówki, lady chłodnicze, regały sklepowe) i dostawcach rozwiązań płatniczych (kasy fiskalne, terminale płatnicze).

Liczba rekordów:
80 851
Cena netto:
Skontaktuj się z nami