<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza sklepów detalicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47 (Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi).

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)

Handel detaliczny najpierw sklasyfikowany jest według miejsca sprzedaży (sprzedaż w sklepie: odpowiednie podklasy grup 47.1 do 47.7; sprzedaż poza siecią sklepową: odpowiednie podklasy grup 47.8 i 47.9).

Handel detaliczny prowadzony w sklepach został podzielony na sprzedaż detaliczną artykułów nowych w sklepach niewyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grupy 47.1) i wyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grup 47.2 do 47.7) i oraz sprzedaż detaliczną artykułów używanych w sklepach wyspecjalizowanych (podklasa 47.79.Z).

W ramach sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach wyspecjalizowanych dokonano podziału według rodzaju sprzedawanych towarów.

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową została podzielona według miejsca sprzedaży, np.: sprzedaż prowadzona na straganach i targowiskach (odpowiednie podklasy grupy 47.8) oraz pozostała sprzedaż detaliczna, np. sprzedaż korespondencyjna, handel obwoźny, automaty sprzedające itp. (odpowiednie podklasy grupy 47.9).

Handel detaliczny obejmuje sprzedaż towarów zwanych towarami konsumpcyjnymi lub detalicznymi.

Natomiast sprzedaż dóbr, takich jak: ziarna zbóż, rudy, maszyny przemysłowe itp. jest wyłączona z tego działu.

Dział ten obejmuje:

  • odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne, Internet itp.,
  • jednostki zaangażowane głównie w sprzedaż na rzecz ludności, takich towarów jak: komputery, materiały piśmienne, farba lub tarcica, pomimo, że towary te przeznaczone są nie tylko do użytku osobistego lub dla potrzeb gospodarstw domowych,
  • wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem, ale nie zmieniających podstawowego charakteru towaru, np.: sortowanie, rozdzielanie, mieszanie i pakowanie,
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży produktów rolnych przez rolników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,
  • produkcji wyrobów i ich sprzedaży, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 10-32,
  • sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 45,
  • handlu ziarnami zbóż, rudami, ropą naftową, chemikaliami przemysłowymi, stalą i żeliwem oraz maszynami i urządzeniami przemysłowymi, sklasyfikowanego w  odpowiednich podklasach działu 46,
  • sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 56,
  • wynajmu i wypożyczania dla ludności artykułów przeznaczonych do użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 77.2.
Liczba rekordów:
388 181
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy sklepów detalicznych

Oferowana lista sklepów detalicznych zawiera aktualne dane 388 181 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 388 181
Numery rejestrowe 388 181
Adresy pocztowe 387 944
Adresy stron internetowych 14 645
Adresy e-mail 72 043
Numery telefonu 136 630
Skala działalności 358 365
Dane finansowe 37 011
Wszystkie rekordy388 181

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie sklepów detalicznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy sklepów detalicznych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Jeronimo Martins Polska SAul. Żniwna 562-025Kostrzyn
LIDL sp. z o.o. sp.k.ul. Poznańska 4862-080Jankowice
Lotos Paliwa sp. z o.o.ul. Elbląska 13580-718Gdańsk
Terg SAul. Za Dworcem 1D77-400Złotów
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 10991-222Łódź
"Euro - Net" sp. z o.o.ul. Muszkieterów 1502-273Warszawa
Auchan Polska sp. z o.o.ul. Puławska 4605-500Piaseczno
"Carrefour Polska" sp. z o.o.ul. Targowa 7203-734Warszawa
"Leroy-Merlin Polska" sp. z o.o.ul. Burakowska 1401-066Warszawa
Lpp SAul. Łąkowa 39/4480-769Gdańsk

Opis bazy sklepów detalicznych

Handel detaliczny to sprzedaż w niewielkich ilościach towarów lub usług do końcowego odbiorcy. Jest ostatnim etapem drogi, jaką produkt pokonuje od producenta do konsumenta.

Wśród sklepów detalicznych możemy wymienić takie rodzaje podmiotów jak: supermarkety, hipermarkety, domy handlowe, sklepy internetowe, sklepy z artykułami codziennego użytku, dyskonty, sklepy off-price i salony katalogowe.

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 100 tys. sklepów detalicznych, ale różnorodność tego rynku stopniowo się zmniejsza. Sklepy wielkopowierzchniowe, takie jak supermarkety, stanowią jedynie niewielki procent tej liczby, jednak ich udział w sprzedaży produktów spożywczych wynosi ponad 50%. Coraz większą popularność zdobywają sieci dyskontowe takie jak Biedronka, Lidl, Netto czy Aldi.

Baza sklepów detalicznych będzie idealnym wyborem dla firm, które zajmują się kontrolą towarów, wsparciem personelu, rozwiązaniami usprawniającymi pracę sklepów, personalizacją zakupów, zarządzaniem cenami i zapasami oraz dostawą produktów.

Liczba rekordów:
388 181
Cena netto:
Skontaktuj się z nami