<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza przewoźników drogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 49.41.Z (Transport drogowy towarów).

Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • przewozy towarów realizowane środkami transportu drogowego przystosowanymi do przewozu:
  • dłużyc,
  • inwentarza żywego,
  • towarów zamrożonych lub schłodzonych,
  • towarów ciężkich,
  • towarów masowych, włączając transport cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
  • samochodów,
  • odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem ich zbierania i usuwania,
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • transport towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • transportu drewna na terenie lasu związanego z jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w 02.40.Z,
 • dystrybucji wody za pośrednictwem cystern, sklasyfikowanej w 36.00.Z,
 • transportu odpadów, będącego integralną częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w 38.11.Z, 38.12.Z.
 • działalności terminali w zakresie obsługi towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
 • pakowania towarów przeznaczonych do transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach klasy 52.29,
 • działalności pocztowej i kurierskiej, sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z,
Liczba rekordów:
147 080
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy przewoźników drogowych

Oferowana lista przewoźników drogowych zawiera aktualne dane 147 080 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 147 080
Numery rejestrowe 147 079
Adresy pocztowe 147 079
Adresy stron internetowych 1 499
Adresy e-mail 25 468
Numery telefonu 50 719
Skala działalności 137 916
Dane finansowe 16 163
Wszystkie rekordy147 080

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie przewoźników drogowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy przewoźników drogowych

Transport drogowy towarów generuje kilkanaście procent rocznego PKB naszego kraju i stanowi istotną gałąź polskiej gospodarki. Obecnie znajdujemy się na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wielkości przewozów, a wyprzedzają nas pod tym względem jedynie firmy niemieckie.

Branża transportowa jest bardzo rozdrobniona, co niewątpliwie ułatwia wejście na rynek nowym firmom transportowym, ale zaraz utrudnia utrzymanie się na nim w dłuższym okresie. Tutaj ujawnia się jednak przewaga polskich przewoźników drogowych. Nasi przedsiębiorcy są niezwykle konkurencyjni na europejskim rynku, a polscy kierowcy należą do najchętniej zatrudnianych.

Przygotowaliśmy dla Państwa starannie wyselekcjonowaną bazę polskich przewoźników drogowych, w której znajdują się dane kontaktowe oraz adresy i informacje o statusie działalności poszczególnych firm zajmujących się transportem drogowym towarów. Oferowana baza może ułatwić nawiązanie relacji biznesowych wszystkim firmom dostarczającym produkty i usługi dla branży transportowej, w szczególności firmom motoryzacyjnym, warsztatom samochodowym, producentom oprogramowania i systemów zabezpieczeń pojazdów.

Liczba rekordów:
147 080
Cena netto:
Skontaktuj się z nami