<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 36.00.Z (Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody).

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)

Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Podklasa ta obejmuje:

 • pobór wód z rzek, jezior, studni itp.,
 • gromadzenie wód deszczowych,
 • oczyszczanie wody w celu jej dostawy,
 • uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych,
 • odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa,
 • dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
 • obsługę systemów irygacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
 • oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 37.00.Z,
 • transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.B.
Liczba rekordów:
1 897
Cena netto:
1 253,05 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Oferowana lista przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zawiera aktualne dane 1 897 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 1 89737,94 zł
Numery rejestrowe 1 89794,85 zł
Adresy pocztowe 1 897151,76 zł
Adresy stron internetowych 77238,60 zł
Adresy e-mail 67867,80 zł
Numery telefonu 1 427285,40 zł
Skala działalności 1 667166,70 zł
Dane finansowe 820410,00 zł
Wszystkie rekordy1 8971 253,05 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Wodociągi Miasta Krakowa SAul. Senatorska 130-106Kraków
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SAul. Na Grobli 1950-421Wrocław
"Zakład Wodociągów i Kanalizacji" sp. z o.o.ul. Wierzbowa 5290-133Łódź
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SAul. Wojewódzka 1940-026Katowice
Gdańskie Wodociągi SAul. Wałowa 4680-858Gdańsk
Katowickie Wodociągi SAul. Obrońców Westerplatte 8940-335Katowice
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.ul. Maksymiliana Golisza 1071-682Szczecin
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o.ul. Toruńska 10385-817Bydgoszcz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gdyniul. Witomińska 2981-311Gdynia
"Aqua" SAul. 1 Maja 2343-300Bielsko-Biała

Jak zamówić spis przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
1 897
Cena netto:
1 253,05 zł