<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza producentów artykułów spożywczych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 10 (Produkcja artykułów spożywczych).

Produkcja artykułów spożywczych (PKD 10)

Dział ten obejmuje:

  • przetwarzanie produktów rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa oraz rybactwa w żywność i napoje przeznaczone dla ludzi lub zwierząt,
  • produkcję półwyrobów, które nie są bezpośrednio wyrobami żywnościowymi.

W efekcie tych działalności powstają również produkty uboczne o różnej wartości użytkowej (np. skóry surowe, makuchy z produkcji olejów roślinnych).

Dział ten obejmuje działalności w wyniku których powstają różnorodne wyroby, np.: mięso, ryby, owoce i warzywa, tłuszcze i oleje, wyroby mleczarskie, produkty przemiału zbóż, karma dla zwierząt, pozostałe artykuły spożywcze. Produkcja może być wykonywana na własny rachunek lub na zlecenie, np. ubój zwierząt.

Dział ten nie obejmuje:

  • przygotowywania posiłków do bezpośredniego spożycia, np. w restauracjach, sklasyfikowanego w 56.10.A.

Działalność piekarzy, cukierników, masarzy itp., sprzedających własną produkcję (nawet, jeżeli sprzedaż detaliczna prowadzona jest w ich własnych sklepach), traktowana jest jako działalność wytwórcza i sklasyfikowana w niniejszym dziale.

Natomiast działalność jednostki, w przypadku, gdy wyrób podlega nieznacznemu przetworzeniu, nieprowadzącemu do jego istotnych zmian sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Obróbka odpadów poubojowych do produkcji karmy dla zwierząt, sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach grupy 10.9; przetworzenie odpadów żywnościowych i odpadów z produkcji napojów w surowce wtórne, sklasyfikowane jest w odpowiednich podklasach grupy 38.3, a ich usuwanie w 38.21.Z.

Liczba rekordów:
30 693
Cena netto:
12 626,57 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy producentów artykułów spożywczych

Oferowana lista producentów artykułów spożywczych zawiera aktualne dane 30 693 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 30 693306,93 zł
Numery rejestrowe 30 6931 227,72 zł
Adresy pocztowe 30 6932 455,44 zł
Adresy stron internetowych 1 23749,48 zł
Adresy e-mail 5 563333,78 zł
Numery telefonu 13 0592 350,62 zł
Skala działalności 25 9312 593,10 zł
Dane finansowe 6 6193 309,50 zł
Wszystkie rekordy30 69312 626,57 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie producentów artykułów spożywczych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy producentów artykułów spożywczych

Sektor, w którym funkcjonują producenci artykułów spożywczych, charakteryzuje się bardzo obszernym zakresem działalności. Tworzą go podmioty zajmujące się przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, przetwórstwem wtórnym bądź produkcją używek.

Można zaobserwować, że liczba podmiotów działających w tej branży ciągle wzrasta. W rejestrze REGON znajduje się ponad 30 tys. aktywnych przedsiębiorców. Nie bez pokrycia są więc opinie, że sektor spożywczy jest i będzie istotny dla polskiej gospodarki.

Baza producentów artykułów spożywczych to idealny wybór dla przedsiębiorców, którzy chcieliby przedstawić tym podmiotom swoje produkty (np. maszyny niezbędne do procesu produkcji) oraz usługi. Informacje zawarte w bazie będą także przydatne dla osób planujących otwarcie własnej działalności (pomoże to w dokładnym zbadaniu rynku i konkurencji w danych regionach Polski) czy też osobom z branż pokrewnych, które planują nawiązanie współpracy z sektorem spożywczym.

Jak zamówić spis producentów artykułów spożywczych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
30 693
Cena netto:
12 626,57 zł