<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza prawników

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 69.10.Z (Działalność prawnicza).

Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
  • statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, 
  • dokumentacji patentowej i praw autorskich,
  • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z.
Liczba rekordów:
60 668
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy prawników

Oferowana lista prawników zawiera aktualne dane 60 668 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 60 668
Numery rejestrowe 60 668
Adresy pocztowe 60 574
Adresy stron internetowych 6 321
Adresy e-mail 21 998
Numery telefonu 25 769
Skala działalności 58 160
Dane finansowe 3 118
Wszystkie rekordy60 668

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie prawników w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy prawników

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.al. Aleja Jana Pawła II 2200-133Warszawa
Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.ul. Zajęcza 400-351Warszawa
Kpmg Tax M. Michna sp.k.ul. Inflancka 4 A00-189Warszawa
Cms Cameron Mckenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.ul. Chmielna 6900-801Warszawa
Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k.ul. Lwowska 1900-660Warszawa
Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k.ul. Prosta 1800-850Warszawa
Baker Mckenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.rondo Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 100-124Warszawa
Domański Zakrzewski Palinka sp.k.rondo Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1/21 PIĘTRO00-124Warszawa
Greenberg Traurig Nowakowska-Zimoch Wysokiński sp.k.ul. Chmielna 6900-801Warszawa
White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.al. Aleja Jana Pawła II 2200-133Warszawa

Opis bazy prawników

Polska jest szóstą największą gospodarką w Europie, po Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii. Wymienione kraje słyną z bardzo silnych branży prawniczych. To naturalne, że polski sektor prawniczy rośnie, ponieważ w porównaniu do wcześniej wspomnianych jest wciąż rozwijającym się rynkiem, zaś w kwestii usług prawniczych – stosunkowo młodym.

Szacuje się, że każdego roku w Polsce około 10 tysięcy studentów wydziałów prawa otrzymuje dyplom ukończenia studiów na polskich uczelniach wyższych. Później większość świeżo upieczonych prawników próbuje swoich sił zdając na aplikację. Wzrost liczby osób wykonujących ten zawód powoduje, że aby uzyskać zatrudnienie w wymarzonej kancelarii lub przedsiębiorstwie, oprócz posiadania tytułu magistra, należy dodatkowo wyróżniać się wśród rzeszy konkurentów.

Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką i aktualną bazę prawników z całej Polski. Bazę danych uzupełniają osoby związane z wszystkimi aspektami prawa, między innymi adwokaci, prokuratorzy, notariusze, mediatorzy i rzeczoznawcy. Lista prawników będzie szczególnie przydatna dla wszystkich przedsiębiorców poszukujących nowych wykonawców i podwykonawców w zakresie prawa, lecz również dla osób, które chcą poszerzyć swoją bazę klientów o prawników lub wybrać najbardziej perspektywiczne kancelarie w okolicy.

Liczba rekordów:
60 668
Cena netto:
Skontaktuj się z nami