<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza placówek służby zdrowia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to Q (Opieka zdrowotna i pomoc społeczna).

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (PKD Q)

Sekcja ta obejmuje:

  • opiekę zdrowotną prowadzoną przez lekarzy w szpitalach lub innych placówkach,
  • działalność fizjoterapeutyczną,
  • działalność pogotowia ratunkowego,
  • pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej,
  • pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.
Liczba rekordów:
255 951
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy placówek służby zdrowia

Oferowana lista placówek służby zdrowia zawiera aktualne dane 255 951 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 255 951
Numery rejestrowe 255 951
Adresy pocztowe 255 951
Adresy stron internetowych 7 574
Adresy e-mail 74 373
Numery telefonu 96 918
Skala działalności 243 537
Dane finansowe 10 532
Wszystkie rekordy255 951

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie placówek służby zdrowia w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy placówek służby zdrowia

Służba zdrowia łączy działalność osób oraz instytucji, które powinny zagwarantować opiekę zdrowotną obywatelom kraju. W Polsce system ten funkcjonuje w oparciu o ubezpieczenia. Wśród uczestników służby zdrowia wyróżniamy przede wszystkim świadczeniobiorców, czyli pacjentów oraz instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, pełniącą funkcję płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia.

System opieki zdrowotnej w Polsce od wielu lat przeżywa poważne trudności. Do problemów, z którymi się zmaga, można zaliczyć m.in. deficyt wyspecjalizowanych lekarzy, utrudniony dostęp do lecznictwa i odległe terminy nawet najprostszych zabiegów.

Przygotowana przez nas baza placówek służby zdrowia będzie przydatna dla producentów sprzętu medycznego, laboratoriów farmaceutycznych, firm przemysłowych, hurtowników, aptek, klinik, szpitali czy firm optycznych. Z powodzeniem mogą również z niej skorzystać organizacje medyczne oraz badawcze.

Liczba rekordów:
255 951
Cena netto:
Skontaktuj się z nami