<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza placówek oświatowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to P (Edukacja).

Edukacja (PKD P)

Sekcja ta obejmuje:

  • szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
  • edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),
  • szkoły wojskowe i akademie wojskowe,
  • szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,
  • pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
  • działalność usługową wspomagającą edukację.

Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 85.10.Z, na poziomie 1 w podklasie 85.20.Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 85.3, na poziomie 4 w podklasie 85.41.Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 85.42.A i 85.42.B.

Liczba rekordów:
150 756
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy placówek oświatowych

Oferowana lista placówek oświatowych zawiera aktualne dane 150 756 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 150 756
Numery rejestrowe 150 756
Adresy pocztowe 150 342
Adresy stron internetowych 48 732
Adresy e-mail 78 128
Numery telefonu 86 720
Skala działalności 117 035
Dane finansowe 10 455
Wszystkie rekordy150 756

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie placówek oświatowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy placówek oświatowych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Uniwersytet Jagiellońskiul. Gołębia 2431-007Kraków
Politechnika Warszawskapl. Plac Politechniki 100-661Warszawa
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowieal. Aleja Adama Mickiewicza 3030-059Kraków
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniuul. Henryka Wieniawskiego 161-712Poznań
Politechnika Wrocławskawyb. Stanisława Wyspiańskiego 2750-370Wrocław
Uniwersytet Wrocławskipl. Uniwersytecki 150-137Wrocław
Politechnika Śląskaul. Akademicka 2 A44-100Gliwice
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniuul. Jurija Gagarina 1187-100Toruń
Uniwersytet Łódzkiul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 6890-136Łódź
Uniwersytet Gdańskiul. Jana Bażyńskiego 880-309Gdańsk

Opis bazy placówek oświatowych

Placówka oświatowa to struktura organizacyjna, której nadrzędnym celem jest zapewnienie realizacji prawa do nauki poprzez kształcenie, opiekę i wychowanie. Ustanowienie placówki oświatowej leży w gestii państwa. Wśród instytucji takich wyróżniamy m.in. szkoły (podstawowe, średnie, policealne, artystyczne itp.), przedszkola, żłobki, placówki opiekuńcze oraz oświatowo-wychowawcze. W polskim prawie do systemu oświaty nie zalicza się szkół wyższych.

W ostatnich latach system oświaty w naszym kraju został poddany wielu zmianom. Brak funduszy oraz niż demograficzny wmuszają władze do zamykania wielu szkół. Z drugiej strony powstaje wiele placówek prywatnych, zapewniających uczniom wyższy poziom kształcenia oraz indywidualną opiekę. W zamożniejszych miastach rodzice często decydują się przenieść dziecko do takiej placówki.

Nasz baza placówek oświatowych powstała z myślą o uczniach i rodzicach poszukujących szkoły, przedszkola itp. w swojej okolicy. Korzystają z niej również firmy cateringowe, artyści, podmioty zajmujące się edukacją sportową, językową itp., korepetytorzy a nawet zakłady odzieżowe produkujące uniformy.

Liczba rekordów:
150 756
Cena netto:
Skontaktuj się z nami