<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza organów wymiaru sprawiedliwości

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 84.23.Z (Wymiar sprawiedliwości).

Wymiar sprawiedliwości (PKD 84.23.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,
 • działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,
 • działalność  więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,
 • działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych, sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,
 • działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
Liczba rekordów:
546
Cena netto:
243,38 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy organów wymiaru sprawiedliwości

Oferowana lista organów wymiaru sprawiedliwości zawiera aktualne dane 546 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 5465,46 zł
Numery rejestrowe 54621,84 zł
Adresy pocztowe 54643,68 zł
Adresy stron internetowych 2479,88 zł
Adresy e-mail 23313,98 zł
Numery telefonu 52895,04 zł
Skala działalności 53553,50 zł
Wszystkie rekordy546243,38 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów wymiaru sprawiedliwości w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis organów wymiaru sprawiedliwości?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
546
Cena netto:
243,38 zł