<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza organów i instytucji państwowych kierujących obroną narodową

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 84.22.Z (Obrona narodowa).

Obrona narodowa (PKD 84.22.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością (wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:
  • bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
  • jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,
  • obronne formacje pomocnicze i rezerwy:
   • wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.),
   • działalność polowych szpitali wojskowych,
 • kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,
 • działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,
 • udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z,
 • działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
 • działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4,
 • działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
Liczba rekordów:
256
Cena netto:
79,98 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy organów i instytucji państwowych kierujących obroną narodową

Oferowana lista organów i instytucji państwowych kierujących obroną narodową zawiera aktualne dane 256 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2562,56 zł
Numery rejestrowe 25610,24 zł
Adresy pocztowe 25620,48 zł
Adresy stron internetowych 271,08 zł
Adresy e-mail 231,38 zł
Numery telefonu 16329,34 zł
Skala działalności 14914,90 zł
Wszystkie rekordy25679,98 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów i instytucji państwowych kierujących obroną narodową w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis organów i instytucji państwowych kierujących obroną narodową?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
256
Cena netto:
79,98 zł