<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza organów i instytucji państwowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne).

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)

Sekcja ta obejmuje:

 • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,
 • działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
 • działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,
 • działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,
 • działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:

 • działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w  niniejszej Sekcji, ale proces edukacji mieści się w odpowiednich podklasach Sekcji P Edukacja,
 • kierowanie ochroną zdrowia mieści się w niniejszej Sekcji, ale działalność szpitali, włączając szpitale wojskowe i więzienne ujęta jest w odpowiednich podklasach Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Niektóre rodzaje działalności opisane w tej Sekcji mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż rządowa.
Liczba rekordów:
26 665
Cena netto:
8 661,61 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy organów i instytucji państwowych

Oferowana lista organów i instytucji państwowych zawiera aktualne dane 26 665 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 26 665266,65 zł
Numery rejestrowe 26 6651 066,60 zł
Adresy pocztowe 26 6652 133,20 zł
Adresy stron internetowych 4 834193,36 zł
Adresy e-mail 4 800288,00 zł
Numery telefonu 16 5952 987,10 zł
Skala działalności 17 2671 726,70 zł
Wszystkie rekordy26 6658 661,61 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów i instytucji państwowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis organów i instytucji państwowych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
26 665
Cena netto:
8 661,61 zł