<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza organów i instytucji administracji publicznej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to O (Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne).

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (PKD O)

Sekcja ta obejmuje:

 • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej i organy samorządowe w zakresie sprawowania funkcji wewnętrznej państwa w sferze finansowej, podatkowej, gospodarczej, kulturalnej, edukacji, ochrony zdrowia i pozostałej socjalnej,
 • działalność wykonawczą związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych i obronności,
 • działalność w sferze ochrony bezpieczeństwa państwa oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • działalność wymiaru sprawiedliwości łącznie z wykonywaniem wyroków sądowych, z wyłączeniem działalności komorników,
 • działalność straży pożarnej finansowaną ze środków społecznych,
 • działalność związaną z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi.

W Sekcji O nie została ujęta cała działalność prowadzona przez organy administracji publicznej. Na przykład:

 • działalność w zakresie kierowania realizacją programów dotyczących edukacji ujęta jest w  niniejszej Sekcji, ale proces edukacji mieści się w odpowiednich podklasach Sekcji P Edukacja,
 • kierowanie ochroną zdrowia mieści się w niniejszej Sekcji, ale działalność szpitali, włączając szpitale wojskowe i więzienne ujęta jest w odpowiednich podklasach Sekcji Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Niektóre rodzaje działalności opisane w tej Sekcji mogą być prowadzone przez organy administracji publicznej innej niż rządowa.
Liczba rekordów:
26 964
Cena netto:
9 499,35 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy organów i instytucji administracji publicznej

Oferowana lista organów i instytucji administracji publicznej zawiera aktualne dane 26 964 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 26 964539,28 zł
Numery rejestrowe 26 9641 348,20 zł
Adresy pocztowe 26 9642 157,12 zł
Adresy stron internetowych 5 121256,05 zł
Adresy e-mail 5 286528,60 zł
Numery telefonu 13 5572 711,40 zł
Skala działalności 18 8021 880,20 zł
Dane finansowe 15778,50 zł
Wszystkie rekordy26 9649 499,35 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organów i instytucji administracji publicznej w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy organów i instytucji administracji publicznej

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Narodowe Centrum Naukiul. Twardowskiego 1630-312Kraków
Narodowe Centrum Badań i Rozwojuul. Chmielna 6900-801Warszawa
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolnikówul. Stanisława Moniuszki 1a00-014Warszawa
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.ul. Nowohucka 131-580Kraków
Dekk Fire Solutions sp. z o.o.ul. Dawidowska 2305-500Zamienie
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczejul. Zygmunta Krasińskiego 54/5601-755Warszawa
Pliszka Sprinkler Engineering sp. z o.o.ul. Jana Brzechwy 1181-590Gdynia
Portowa Straż Pożarna "Florian" sp. z o.o.ul. mjr. Henryka Sucharskiego 7180-601Gdańsk
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne "Supon" SAul. Spacerowa 183-010Straszyn
TB Group sp. z o.o.ul. Stawki 2A/U1/01/0900-193Warszawa

Opis bazy organów i instytucji administracji publicznej

Administracja publiczna to bardzo rozbudowana struktura, działająca z powołania władz państwowych i pod kontrolą państwa. Składa się ze zorganizowanej grupy ludzi, których praca polega przede wszystkim na wykonywaniu ustaw, w zgodzie ze wszystkimi bieżącymi przepisami prawa. Administracja publiczna ma na celu ochronę porządku publicznego i zbiorowego bezpieczeństwa.

Zgodnie z polskimi przepisami, organami administracji publicznej są przede wszystkim ministrowie, a także inne podmioty powołane przez państwo. Obecnie administracja publiczna przechodzi w Polsce wiele zmian, których celem jest usprawnienie pracy, ale też m.in. oszczędności. Przykładem jest m.in. powołanie w 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej.

Nasza baza organów i instytucji administracji publicznej posłuży osobom fizycznym i firmom ubiegającym się o dofinansowanie, regulującym zobowiązania, chcącym przedstawić własne pomysły na rozwój regionu itp. Korzystają z niej też przedstawiciele określonych zawodów – rolnicy, nauczyciele czy lekarze.

Jak zamówić spis organów i instytucji administracji publicznej?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
26 964
Cena netto:
9 499,35 zł