<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza organizacji członkowskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 94 (Działalność organizacji członkowskich).

Działalność organizacji członkowskich (PKD 94)

Dział ten obejmuje:

  • działalność organizacji, których członkowie reprezentują interesy pewnych grup społecznych lub promują różne idee wśród ogółu społeczeństwa. Działalność tych organizacji może przynosić korzyści również osobom, które nie są ich członkami.

Podział tego działu określony jest przez cele, którym działalność tych organizacji ma służyć, to jest: interesom pracodawców, osobom pracującym na własny rachunek oraz środowiskom naukowym (odpowiednie podklasy grupy 94.1), interesom pracowników (odpowiednie podklasy grupy 94.2) oraz propagowaniu działalności religijnej, politycznej, kulturalnej, edukacyjnej lub rekreacyjnej (odpowiednie podklasy grupy 94.9).

Dział ten nie obejmuje:

  • działalnosci komercyjnej prowadzonej przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej klasyfikacji (np. w zakresie edukacji - odpowiednie podklasy Sekcji P, a w zakresie opieki zdrowotnej - odpowiednie podklasy Sekcji Q).
Liczba rekordów:
163 944
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy organizacji członkowskich

Oferowana lista organizacji członkowskich zawiera aktualne dane 163 944 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 163 944
Numery rejestrowe 163 944
Adresy pocztowe 163 944
Adresy stron internetowych 10 407
Adresy e-mail 29 036
Numery telefonu 75 045
Skala działalności 30 297
Dane finansowe 6 051
Wszystkie rekordy163 944

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie organizacji członkowskich w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy organizacji członkowskich

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarczaul. Tadeusza Czackiego 3/500-043Warszawa
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacjial. Aleje Jerozolimskie 142 A02-305Warszawa
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój Startup"ul. Żurawia 6/12/76600-503Warszawa
Stowarzy. Komitetu Obywatelskiego Emerytów, Rencistów i Grup Krzywdzonych Socjalnie Rzeczypospolitej Polskiej Korektaal. Aleja Wyzwolenia 18/3300-570Warszawa
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"ul. Łomiańska 501-685Warszawa
Polski Instytut Sztuki Filmowejul. Leona Kruczkowskiego 200-412Warszawa
Fundacja Drzewo i Jutropl. Plac Europejski 200-844Warszawa
Fundacja Siepomagapl. Władysława Andersa 361-894Poznań
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiejul. Ignacego Krasickiego 20/2202-611Warszawa
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mlekaul. Żurawia 2200-515Warszawa

Opis bazy organizacji członkowskich

Organizacja członkowska to stowarzyszenie powołane przez grupę osób, które łączą wspólne zainteresowania, zawód, poglądy religijne, opcja polityczna, ale też wspólny cel, misja itd. Działalność organizacji członkowskich ma charakter non-profit. Wśród grup tego typu można wymienić np. partie polityczne, związki zawodowe, związki wyznaniowe, komitety wyborcze, cechy rzemieślnicze czy organizacje pracodawców.

Powołanie i funkcjonowanie organizacji członkowskich w Polsce uregulowane jest przepisami prawa. Podstawowy zapis znajduje się w Konstytucji RP, natomiast szczegółowe wytyczne – w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Z naszej bazy organizacji członkowskich mogą korzystać przede wszystkim osoby poszukujące sformalizowanych grup podzielających ich zainteresowania czy poglądy. Ze względu na duży wpływ organizacji członkowskich na życie społeczne i publiczne, baza ta może też posłużyć innym podmiotom, na przykład poszukującym wsparcia w swoich działaniach.

Liczba rekordów:
163 944
Cena netto:
Skontaktuj się z nami