<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza niewyspecjalizowanych gospodarstw rolnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 01.50.Z (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)).

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) (PKD 01.50.Z)

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66% i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 01.1 i 01.2,
  • działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 01.4.
Liczba rekordów:
1 696 920
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy niewyspecjalizowanych gospodarstw rolnych

Oferowana lista niewyspecjalizowanych gospodarstw rolnych zawiera aktualne dane 1 696 920 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 1 696 920
Numery rejestrowe 1 696 920
Adresy pocztowe 1 696 920
Adresy stron internetowych 100
Adresy e-mail 19 852
Numery telefonu 66 113
Skala działalności 1 691 323
Wszystkie rekordy1 696 920

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie niewyspecjalizowanych gospodarstw rolnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
1 696 920
Cena netto:
Skontaktuj się z nami