<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza lekarzy specjalistów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 86.22.Z (Praktyka lekarska specjalistyczna).

Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  • praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
  • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
  • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.
Liczba rekordów:
66 234
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy lekarzy specjalistów

Oferowana lista lekarzy specjalistów zawiera aktualne dane 66 234 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 66 234
Numery rejestrowe 66 234
Adresy pocztowe 66 234
Adresy stron internetowych 863
Adresy e-mail 16 293
Numery telefonu 28 369
Skala działalności 64 276
Dane finansowe 1 933
Wszystkie rekordy66 234

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie lekarzy specjalistów w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
66 234
Cena netto:
Skontaktuj się z nami