<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza lekarzy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 86.2 (Praktyka lekarska).

Praktyka lekarska (PKD 86.2)

Grupa ta obejmuje:

  • porady lekarskie, diagnostykę oraz leczenie świadczone przez lekarzy.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Liczba rekordów:
138 170
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy lekarzy

Oferowana lista lekarzy zawiera aktualne dane 138 170 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 138 170
Numery rejestrowe 138 170
Adresy pocztowe 138 170
Adresy stron internetowych 2 152
Adresy e-mail 37 936
Numery telefonu 56 078
Skala działalności 133 474
Dane finansowe 5 195
Wszystkie rekordy138 170

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie lekarzy w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy lekarzy

Według danych podawanych przez Naczelną Izbę lekarską zawód lekarza wykonywany jest w Polsce przez blisko 135 000 osób. W tej grupie największy odsetek stanowią stomatolodzy.

Niestety po otwarciu unijnego rynku pracy z roku na rok coraz większa grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży medycznej decyduje się na wyjazd zagranicę, przez co liczba lekarzy w naszej kraju stale maleje. Już teraz wskaźnik lekarzy przypadających na tysiąc mieszkańców jest w Polsce jednym z najniższych wśród państw Unii Europejskiej.

W naszym kraju uzyskanie dyplomu lekarza równoznaczne jest ze zdobyciem stopnia magistra. Nie oznacza to jednak automatycznego uzyskania prawa do wykonywania zawodu – osoba po studiach musi odbyć jeszcze 13 miesięcy stażu, a dopiero po nich przystąpić może do właściwego egzaminu kończącego tok kształcenia. W związku z dużymi wymaganiami stawianymi przed przyszłymi lekarzami niemożliwe jest szybkie uzupełnienie kadry przez polskie placówki.

Przygotowaliśmy dla Państwa listę starannie wszystkich aktywnych gabinetów lekarskich działających w naszym kraju. Oferowana baza lekarzy powstała przede wszystkim z myślą o producentach wyposażenia gabinetów lekarskich oraz sprzętu medycznego.

Liczba rekordów:
138 170
Cena netto:
Skontaktuj się z nami