<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza kopalni żwiru i piasku

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 08.12.Z (Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu).

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku,
  • kruszenie i rozdrabnianie żwiru,
  • wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 06.10.Z.
Liczba rekordów:
2 286
Cena netto:
1 044,08 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy kopalni żwiru i piasku

Oferowana lista kopalni żwiru i piasku zawiera aktualne dane 2 286 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2 28622,86 zł
Numery rejestrowe 2 28691,44 zł
Adresy pocztowe 2 286182,88 zł
Adresy stron internetowych 652,60 zł
Adresy e-mail 41424,84 zł
Numery telefonu 1 097197,46 zł
Skala działalności 1 870187,00 zł
Dane finansowe 670335,00 zł
Wszystkie rekordy2 2861 044,08 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie kopalni żwiru i piasku w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis kopalni żwiru i piasku?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
2 286
Cena netto:
1 044,08 zł