<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza jednostek straży pożarnej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 84.25.Z (Ochrona przeciwpożarowa).

Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń (klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),
  • działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych. 

Podklasa ta nie obejmuje:

  • ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach, sklasyfikowanej w 02.40.Z,
  • gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanego w  09.10.Z,
  • działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki, sklasyfikowanej w 52.23.Z.
Liczba rekordów:
16 755
Cena netto:
4 726,15 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy jednostek straży pożarnej

Oferowana lista jednostek straży pożarnej zawiera aktualne dane 16 755 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 16 755335,10 zł
Numery rejestrowe 16 755837,75 zł
Adresy pocztowe 16 7551 340,40 zł
Adresy stron internetowych 54827,40 zł
Adresy e-mail 1 074107,40 zł
Numery telefonu 5 1181 023,60 zł
Skala działalności 9 980998,00 zł
Dane finansowe 11356,50 zł
Wszystkie rekordy16 7554 726,15 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie jednostek straży pożarnej w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy jednostek straży pożarnej

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Dekk Fire Solutions sp. z o.o.ul. Dawidowska 2305-500Zamienie
Portowa Straż Pożarna "Florian" sp. z o.o.ul. mjr. Henryka Sucharskiego 7180-601Gdańsk
Pliszka Sprinkler Engineering sp. z o.o.ul. Jana Brzechwy 1181-590Gdynia
Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne "Supon" SAul. Spacerowa 183-010Straszyn
"Lotos Straż" sp. z o.o.ul. Elbląska 13580-718Gdańsk
TB Group sp. z o.o.ul. Stawki 2A/U1/01/0900-193Warszawa
Arpapol 2 sp. z o.o.ul. Borowa 8B22-300Krasnystaw
Falck Fire Services Polska sp. z o.o.ul. Biała 1B80-435Gdańsk
"Pirotoks" sp. z o.o.ul. Słonecznikowa 7540-748Katowice
Ugasimy.pl sp. z o.o.ul. Gwiaździsta 66/13.B.0953-413Wrocław

Jak zamówić spis jednostek straży pożarnej?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
16 755
Cena netto:
4 726,15 zł