<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza jednostek policji i innych formacji policyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 84.24.Z (Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne).

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z)

Podklasa ta obejmuje:

  • kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20.B,
  • działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z.
Liczba rekordów:
157
Cena netto:
67,77 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy jednostek policji i innych formacji policyjnych

Oferowana lista jednostek policji i innych formacji policyjnych zawiera aktualne dane 157 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 1571,57 zł
Numery rejestrowe 1576,28 zł
Adresy pocztowe 15712,56 zł
Adresy stron internetowych 441,76 zł
Adresy e-mail 563,36 zł
Numery telefonu 14826,64 zł
Skala działalności 14614,60 zł
Dane finansowe 21,00 zł
Wszystkie rekordy15767,77 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie jednostek policji i innych formacji policyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis jednostek policji i innych formacji policyjnych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
157
Cena netto:
67,77 zł