<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza instytucji finansowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to K (Działalność finansowa i ubezpieczeniowa).

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (PKD K)

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność związaną z usługami finansowymi, włączając ubezpieczenia, reasekurację, działalność związaną z funduszami emerytalnymi oraz działalność pomocniczą w stosunku do usług finansowych,
  • działalność spółek holdingowych, trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych.
Liczba rekordów:
89 360
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy instytucji finansowych

Oferowana lista instytucji finansowych zawiera aktualne dane 89 360 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 89 360
Numery rejestrowe 89 360
Adresy pocztowe 89 201
Adresy stron internetowych 6 666
Adresy e-mail 25 047
Numery telefonu 37 847
Skala działalności 74 069
Dane finansowe 17 501
Wszystkie rekordy89 360

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie instytucji finansowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy instytucji finansowych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Bank Polska Kasa Opieki - SAul. Żubra 101-066Wola
Bank Handlowy w Warszawie SAul. Senatorska 1600-923Warszawa
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartyul. Senatorska 1800-082Warszawa
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macroul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
Cinkciarz.pl sp. z o.o.ul. Wrocławska 17B65-427Zielona Góra
General Absolute Return Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamkniętyul. Senatorska 1800-082Warszawa
Santander Bank Polska SAal. Aleja Jana Pawła II 1700-854Warszawa
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Incomeul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SAul. Puławska 1502-515Warszawa
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowychul. Marszałkowska 14200-061Warszawa

Opis bazy instytucji finansowych

Instytucje finansowe zajmują się szeroko pojętym operowaniem zasobami finansowymi. W zakres usług finansowych świadczonych przez tego typu podmioty wchodzi przede wszystkim gromadzenie i wydatkowanie posiadanych środków. W Polsce do instytucji finansowych zalicza się banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i), instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, a także fundusze inwestycyjne, banki inwestycyjne itp.

Większość tego typu podmiotów świadczy także usługi pośrednictwa finansowego. W Polsce instytucje finansowe podlegają ścisłej kontroli państwa. Ze względu na rosnące potrzeby Polaków, m.in. w zakresie kredytów hipotecznych, inwestycji biznesowych itd., rynek finansowy bardzo się rozwija.

Baza instytucji finansowych dostępna na naszej stronie będzie przydatna dla podmiotów gospodarczych niezależnie od skali – małych, średnich i dużych firm. Skorzystają z niej deweloperzy, inwestorzy, ale też przedstawiciele administracji publicznej oraz osoby prywatne poszukujące usług finansowych na własny użytek.

Liczba rekordów:
89 360
Cena netto:
Skontaktuj się z nami