<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza instruktorów muzycznych, tanecznych i teatralnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 85.52.Z (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej).

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane "szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

  • naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
  • zajęcia z dziedziny sztuki,
  • kursy tańca,
  • szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
  • szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
  • szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
  • kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,
  • szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,
  • szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,
  • szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.
Liczba rekordów:
5 105
Cena netto:
1 534,39 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy instruktorów muzycznych, tanecznych i teatralnych

Oferowana lista instruktorów muzycznych, tanecznych i teatralnych zawiera aktualne dane 5 105 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 5 10551,05 zł
Numery rejestrowe 5 105204,20 zł
Adresy pocztowe 5 105408,40 zł
Adresy stron internetowych 41516,60 zł
Adresy e-mail 1 794107,64 zł
Numery telefonu 1 570282,60 zł
Skala działalności 4 639463,90 zł
Wszystkie rekordy5 1051 534,39 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie instruktorów muzycznych, tanecznych i teatralnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis instruktorów muzycznych, tanecznych i teatralnych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
5 105
Cena netto:
1 534,39 zł