<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza hurtowni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 46 (Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi).

Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)

Dział ten obejmuje handel hurtowy towarami krajowym oraz towarami pochodzącymi z importu i eksportu, prowadzony na rachunek własny lub na zlecenie.

Dział ten obejmuje:

  • odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych towarów sprzedawcom detalicznym, przedsiębiorstwom, firmom i instytucjom; innym hurtownikom, agentom i pośrednikom prowadzącym działalność handlową, polegającą na zakupie i następnie odsprzedaży. Mogą to być osoby lub jednostki prowadzące działalność, np.: hurtownicy, pośrednicy, maklerzy, dystrybutorzy towarów przemysłowych, eksporterzy, importerzy, spółdzielnie handlowe oraz oddziały i biura sprzedaży (z wyłączeniem sklepów detalicznych) utrzymywane przez jednostki produkcyjne lub wydobywcze, w celu sprzedaży ich towarów, ale nieumiejscowione na terenach ich zakładów lub kopalni,
  • działalność maklerów, sprzedawców komisowych i agentów, monterów, organizacji kupieckich i spółdzielczych zajmujących się handlem produktami gospodarki rolnej,
  • wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem hurtowym, takich jak: montowanie, sortowanie i klasyfikowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie buforowe, przepakowywanie i butelkowanie, redystrybucję w mniejsze partie, przechowywanie, chłodzenie, dostarczanie i instalowanie towarów na własny rachunek, promowanie sprzedaży i projektowanie etykiet.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży hurtowej pojazdów samochodowych, przyczep kempingowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 45.1 i 45.4,
  • sprzedaży hurtowej akcesoriów samochodowych oraz do motocykli, sklasyfikowanej w 45.31.Z, 45.40.Z,
  • wynajmu i dzierżawy, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 77,
  • pakowania towarów stałych i butelkowania towarów płynnych (włącznie z mieszaniem i filtrowaniem dla stron trzecich), sklasyfikowanego w 82.92.Z.
Liczba rekordów:
250 548
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy hurtowni

Oferowana lista hurtowni zawiera aktualne dane 250 548 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 250 548
Numery rejestrowe 250 548
Adresy pocztowe 250 548
Adresy stron internetowych 11 082
Adresy e-mail 48 579
Numery telefonu 91 971
Skala działalności 198 353
Dane finansowe 66 184
Wszystkie rekordy250 548

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie hurtowni w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy hurtowni

Chociaż największy rozwój handlu hurtowego w Polsce przypadł na lata 90. ubiegłego wieku, nadal cieszy się on dużą popularnością. Dynamika i globalizacja rynku wprowadziły wiele zmian w funkcjonowaniu tego rodzaju handlu.

Zamiast proponować szeroki asortyment, hurtownie zaczęły się specjalizować np. w alkoholu, tytoniu czy też nabiale. Przekształceniu ulegli również odbiorcy: sklepy małego formatu zostały w większości wyparte przez sieciowe dyskonty.

Nasza baza zawiera ponad 250 000 podmiotów z różnorodnych działów takich jak m.in. odzież i obuwie, zabawki, artykuły budowlane czy też urządzenia elektryczne. Zgromadzone dane pozwalają na bezpośrednią komunikację z hurtownikami, ograniczając tym samym udział pośredników.

Baza sprawdzi się u osób prowadzących działalność gospodarczą lub będących pracownikami firmy, która współpracuje z hurtowniami. Dla wszystkich przedsiębiorców korzystających z zakupów hurtowych będzie idealną opcją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i znalezienia konkurencyjnych ofert.

Liczba rekordów:
250 548
Cena netto:
Skontaktuj się z nami