<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza gospodarstw rolnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 01 (Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową).

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD 01)

Dział ten obejmuje:

 • uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
 • chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych,
 • rolnictwo ekologiczne,
 • uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
 • chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych,
 • pozyskiwanie zwierząt łownych,
 • działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.

Grupa 01.5 Działalność mieszana uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu uniknięcia zaklasyfikowania gospodarstw mieszanych w różnych grupowaniach.

Dział ten nie obejmuje:

 • przetwórstwa produktów rolnych (odpowiednie podklasy działu 10 Produkcja artykułów spożywczych, działu 11 Produkcja napojów oraz 12.00.Z Produkcja wyrobów tytoniowych), z wyłączeniem przygotowywania ich na rynek pierwotny, sklasyfikowanego w niniejszym dziale,
 • robót ziemnych budowlanych wykonywanych na polach, np. orka warstwicowa gruntów rolnych (w celu utworzenia tarasów), drenaż, przygotowanie pól pod uprawę ryżu niełuskanego itp. sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F Budownictwo,
 • sprzedaży produktów rolnych sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
 • zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
Liczba rekordów:
1 869 764
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy gospodarstw rolnych

Oferowana lista gospodarstw rolnych zawiera aktualne dane 1 869 764 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 1 869 764
Numery rejestrowe 1 869 764
Adresy pocztowe 1 869 755
Adresy stron internetowych 1 756
Adresy e-mail 51 650
Numery telefonu 129 760
Skala działalności 1 819 477
Dane finansowe 6 640
Wszystkie rekordy1 869 764

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie gospodarstw rolnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy gospodarstw rolnych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Fermy Drobiu "Woźniak" sp. z o.o.63-900Żylice
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubrzyul. Spółdzielcza 148-231Lubrza
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjnaul. św. Rocha 2716-060Zabłudów
Agri Plus sp. z o.o.ul. Marcelińska 9260-324Poznań
Osadkowski sp. z o.o.ul. Kolejowa 656-420Bierutów
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjnaul. Starojaworska 1459-400Jawor
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna16-040Zubry
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjnaul. Świętokrzyska 4847-480Pietrowice Wielkie
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna86-122Franciszkowo
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjnaul. Topolowa 397-410Łękińsko

Opis bazy gospodarstw rolnych

Pomimo dynamicznego rozwoju wielu branż w Polsce wciąż jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki pozostaje rolnictwo. Według rozmaitych szacunków użytki rolne mogą stanowić nawet do 60% powierzchni naszego kraju.

Należy uczciwie przyznać, iż liczba gospodarstw rolnych spada, nie jest to jednak wynikiem niekorzystnej koniunktury. Wprost przeciwnie, obecnie mamy do czynienia z restrukturyzacją i optymalizacją procesów produkcji płodów rolnych.

Duża część wygenerowanych dochodów jest zasługą gospodarstw prywatnych, niezrzeszonych w spółdzielniach. Głównymi produktami polskich gospodarstw rolnych są: drób, warzywa i owoce (przede wszystkim jabłka), mleko i produkty mleczne, jaja kurze, grzyby (przede wszystkim pieczarki) oraz skóry futerkowe.

Nasza baza danych gospodarstw rolnych powstała z myślą o wszystkich firmach oferujących produkty lub usługi dla branży rolniczej, dla których możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z rolnikami jest kluczowa w procesie sprzedażowym.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanego spisu rolników szczególnie producentów i hurtownie sprzętu rolniczego, nawozów, a także firmy przetwórcze oraz firmy pośredniczące w sprzedaży rolnikom produktów finansowych i ubezpieczeniowych.

Liczba rekordów:
1 869 764
Cena netto:
Skontaktuj się z nami