<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
15 252
Cena netto:
6 133,32 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych

Oferowana lista gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych zawiera aktualne dane 15 252 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 15 252152,52 zł
Numery rejestrowe 15 252610,08 zł
Adresy pocztowe 15 2521 220,16 zł
Adresy stron internetowych 3 846153,84 zł
Adresy e-mail 6 633397,98 zł
Numery telefonu 13 5382 436,84 zł
Skala działalności 11 6191 161,90 zł
Wszystkie rekordy15 2526 133,32 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych

Obecny rozwój gospodarki opartej przyczynia się do techniczno-organizacyjnego postępu. W wyniku tego rodzaju działań powstają gminne samorządowe jednostki organizacyjne, czyli m. in. szkoły i przedszkola, biblioteki, ośrodki kultury, zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze.

Gmina, jako jednostka samorządowa, ma do spełnienia kilka kluczowym zadań o zasięgu lokalnym. Najważniejszym z nich jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w trakcie świadczenia usług powszechnie dostępnych. Według ustawy prawnej o samorządzie gminnym, w ramach wykonywania swoich zadań, gmina może powoływać jednostki organizacyjne, a także zawiązywać umowy z innymi podmiotami, np. z organizacjami pozarządowymi.

W przygotowanej przez nas bazie znajdą Państwa wykonywane zadania i podstawę prawną działania gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych, wszystkie niezbędne dane teleadresowe oraz dane dotyczące osób zarządzających i funkcyjnych. Lista będzie nieocenioną pomocą dla przedsiębiorstw planujących współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, np. dla przedsiębiorstw świadczących usługi związane z wynajmem lokali czy firm oferujących wyposażenie szkół, bibliotek lub ośrodków kultury.

Jak zamówić spis gminnych samorządowych jednostek organizacyjnych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
15 252
Cena netto:
6 133,32 zł