<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 64.30.Z (Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych).

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z)

Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację, ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.

Podklasa ta obejmuje:

 • fundusze inwestycyjne otwarte,
 • fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi,
 • powiernicze fundusze inwestycyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z,
 • działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
 • zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z,
 • działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.
Liczba rekordów:
1 442
Cena netto:
699,30 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych

Oferowana lista funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych zawiera aktualne dane 1 442 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 1 44228,84 zł
Numery rejestrowe 1 44272,10 zł
Adresy pocztowe 1 442115,36 zł
Adresy stron internetowych 38419,20 zł
Adresy e-mail 44544,50 zł
Numery telefonu 598119,60 zł
Skala działalności 34734,70 zł
Dane finansowe 530265,00 zł
Wszystkie rekordy1 442699,30 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwartyul. Senatorska 1800-082Warszawa
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Macroul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
General Absolute Return Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Zamkniętyul. Senatorska 1800-082Warszawa
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Absolute Return Fixed Incomeul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Spółek Dywidendowychul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacjiul. Nowogrodzka 47A00-695Warszawa
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkniętyul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2ul. Marszałkowska 14200-061Warszawa
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Sektora Nieruchomości 2rondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 400-843Warszawa
Pzu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forterondo Rondo Ignacego Daszyńskiego 400-843Warszawa

Jak zamówić spis funduszy inwestycyjnych, trustów i podobnych instytucji finansowych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
1 442
Cena netto:
699,30 zł