<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm zajmujących się wznoszeniem budynków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41 (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)

Dział ten obejmuje:

  • roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,
  • budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Liczba rekordów:
153 899
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm zajmujących się wznoszeniem budynków

Oferowana lista firm zajmujących się wznoszeniem budynków zawiera aktualne dane 153 899 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 153 899
Numery rejestrowe 153 899
Adresy pocztowe 153 899
Adresy stron internetowych 3 561
Adresy e-mail 25 551
Numery telefonu 47 757
Skala działalności 124 988
Dane finansowe 35 882
Wszystkie rekordy153 899

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm zajmujących się wznoszeniem budynków w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Opis bazy firm zajmujących się wznoszeniem budynków

Firmy zajmujące się wznoszeniem budynków są często odpowiedzialne nie tylko za postawienie konkretnej nieruchomości, ale również zaprojektowanie budynków zgodnych z normami polskiego prawa. Przedsiębiorstwa ta funkcjonują na rynku nieruchomości, przygotowują plany budowlane i je wdrażają, biorąc pod uwagę infrastrukturę, a także mając na uwadze bezpieczeństwo późniejszych użytkowników budynków. Firmy te zajmują się budownictwem związanym z przemysłem, usługami oraz dostosowanym do warunków mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwa budowlane w Polsce posiadają zezwolenia na wykonywanie budynków na zamówienie prywatnych inwestorów, jak i instytucji rządowych. Biorą udział w przetargach mających na celu wyłonić podmiot, który będzie nadzorował oraz wykonywał dany projekt budowlany.

Baza firm wznoszących budynki ma na celu pomóc przyszłym inwestorom w wyborze odpowiedniej firmy budowlanej, która będzie mogła pomóc w zrealizowaniu projektu zgodnego z przepisami oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Liczba rekordów:
153 899
Cena netto:
Skontaktuj się z nami