<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm zajmujących się wznoszeniem budynków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 41 (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków).

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)

Dział ten obejmuje:

  • roboty ogólnobudowlane dotyczące wszystkich rodzajów budynków,
  • budowę kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, budynków handlowych oraz innych budynków użyteczności publicznej, budynków gospodarstw rolnych itp.

We wszystkich grupowaniach niniejszego działu zawarte są prace związane ze wznoszeniem, rozbudową, nadbudową, odbudową, przebudową, remontem oraz montażem budynków z elementów prefabrykowanych o charakterze stałym lub tymczasowym.

Liczba rekordów:
139 629
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm zajmujących się wznoszeniem budynków

Oferowana lista firm zajmujących się wznoszeniem budynków zawiera aktualne dane 139 629 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 139 629
Numery rejestrowe 139 629
Adresy pocztowe 139 462
Adresy stron internetowych 8 382
Adresy e-mail 25 414
Numery telefonu 47 587
Skala działalności 127 196
Dane finansowe 44 322
Wszystkie rekordy139 629

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm zajmujących się wznoszeniem budynków w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm zajmujących się wznoszeniem budynków

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Dmk Budownictwo K. M. Popławscy sp.k.18-106Markowszczyzna
Artom P64 T. Gliszczyński P. Szafranek J. Gliszczyński sp.k.ul. Ks. J. Popiełuszki 64/6697-200Tomaszów Mazowiecki
Porr SAul. Hołubcowa 12302-854Warszawa
Skanska SAal. Aleja "Solidarności" 17300-877Warszawa
Warbud SAul. Domaniewska 3202-672Warszawa
Erbud SAul. Franciszka Klimczaka 102-797Warszawa
"Dom Development" SApl. Plac marsz. Józefa Piłsudskiego 300-078Warszawa
Unibep SAul. 3 Maja 1917-100Bielsk Podlaski
Goldbeck Cee North sp. z o.o.ul. Towarowa 2062-052Komorniki
Mostostal Warszawa SAul. Konstruktorska 12 A02-673Warszawa

Opis bazy firm zajmujących się wznoszeniem budynków

Firmy zajmujące się wznoszeniem budynków są często odpowiedzialne nie tylko za postawienie konkretnej nieruchomości, ale również zaprojektowanie budynków zgodnych z normami polskiego prawa. Przedsiębiorstwa ta funkcjonują na rynku nieruchomości, przygotowują plany budowlane i je wdrażają, biorąc pod uwagę infrastrukturę, a także mając na uwadze bezpieczeństwo późniejszych użytkowników budynków. Firmy te zajmują się budownictwem związanym z przemysłem, usługami oraz dostosowanym do warunków mieszkaniowych.

Przedsiębiorstwa budowlane w Polsce posiadają zezwolenia na wykonywanie budynków na zamówienie prywatnych inwestorów, jak i instytucji rządowych. Biorą udział w przetargach mających na celu wyłonić podmiot, który będzie nadzorował oraz wykonywał dany projekt budowlany.

Baza firm wznoszących budynki ma na celu pomóc przyszłym inwestorom w wyborze odpowiedniej firmy budowlanej, która będzie mogła pomóc w zrealizowaniu projektu zgodnego z przepisami oraz posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Liczba rekordów:
139 629
Cena netto:
Skontaktuj się z nami