<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm zajmujących się przygotowywaniem terenów pod budowę

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43.12.Z (Przygotowanie terenu pod budowę).

Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z)

Podklasa ta obejmuje:

 • oczyszczanie terenu budowy,
 • roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,
 • przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,
 • odwadnianie terenu budowy,
 • drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,
 • odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,
 • wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,
 • wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.
Liczba rekordów:
9 933
Cena netto:
3 239,01 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm zajmujących się przygotowywaniem terenów pod budowę

Oferowana lista firm zajmujących się przygotowywaniem terenów pod budowę zawiera aktualne dane 9 933 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 9 93399,33 zł
Numery rejestrowe 9 933397,32 zł
Adresy pocztowe 9 933794,64 zł
Adresy stron internetowych 1064,24 zł
Adresy e-mail 2 129127,74 zł
Numery telefonu 3 473625,14 zł
Skala działalności 9 611961,10 zł
Dane finansowe 459229,50 zł
Wszystkie rekordy9 9333 239,01 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm zajmujących się przygotowywaniem terenów pod budowę w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis firm zajmujących się przygotowywaniem terenów pod budowę?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
9 933
Cena netto:
3 239,01 zł