<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 38.22.Z (Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych).

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z)

Podklasa ta obejmuje przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, włączając substancje wybuchowe, utleniające się, łatwopalne, toksyczne, drażniące, szkodliwe, rakotwórcze, żrące, zakaźne oraz pozostałe substancje i środki szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w celu dalszego ich zagospodarowania. Podklasa ta obejmuje:

 • działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 • działalność związaną z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub zwierząt martwych i pozostałych skażonych odpadów
 • spalanie odpadów niebezpiecznych,
 • unieszkodliwianie zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych,
 • przetwarzanie, unieszkodliwianie i składowanie radioaktywnych odpadów jądrowych włączając:
  • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., których radioaktywność zmniejsza się w czasie transportu,
  • hermetyzację, przygotowanie oraz inną obróbkę odpadów radioaktywnych w celu ich składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 38.21.Z,
 • odkażania, oczyszczania gleby, wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.Z.
Liczba rekordów:
236
Cena netto:
164,70 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych

Oferowana lista firm zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych zawiera aktualne dane 236 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 2362,36 zł
Numery rejestrowe 2369,44 zł
Adresy pocztowe 23618,88 zł
Adresy stron internetowych 602,40 zł
Adresy e-mail 482,88 zł
Numery telefonu 8314,94 zł
Skala działalności 19819,80 zł
Dane finansowe 18894,00 zł
Wszystkie rekordy236164,70 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
"Eco-Abc" sp. z o.o.ul. Przemysłowa 797-400Bełchatów
Prezero Recycling Wschód sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 620-479Lublin
Sarpi Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.ul. Koksownicza 1642-523Dąbrowa Górnicza
Promarol - Plus sp. z o.o.67-410Ciepielówek
"Port Service" sp. z o.o.ul. mjr. Henryka Sucharskiego 7580-601Gdańsk
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Hetman" sp. z o.o.99-311Florianów
Oiler SAul. Malinowska 24 A83-110Tczew
"Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno sp. z o.o.14-100Rudno
Eneris B&R sp. z o.o.ul. Koszykowa 65/4 PIĘTRO00-667Warszawa
Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o.ul. Sulańska 1162-510Konin

Jak zamówić spis firm zajmujących się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

 • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
 • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
 • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
 • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
236
Cena netto:
164,70 zł