<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm zajmujących się handlem i naprawą samochodów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 45 (Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych).

Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45)

Dział ten obejmuje:

  • sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych, nowych i używanych,
  • naprawy i konserwację pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • działalność agentów komisowych zaangażowanych w sprzedaż hurtową i detaliczną pojazdów samochodowych,
  • hurtową sprzedaż aukcyjną pojazdów samochodowych, włączając motocykle,
  • hurtową sprzedaż pojazdów samochodowych za pośrednictwem Internetu,
  • mycie, polerowanie pojazdów samochodowych włączając motocykle itp.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, produktów smarowych i chłodniczych, sklasyfikowanej w 47.30.Z.
Liczba rekordów:
152 610
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm zajmujących się handlem i naprawą samochodów

Oferowana lista firm zajmujących się handlem i naprawą samochodów zawiera aktualne dane 152 610 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 152 610
Numery rejestrowe 152 610
Adresy pocztowe 152 610
Adresy stron internetowych 2 674
Adresy e-mail 24 812
Numery telefonu 51 936
Skala działalności 142 461
Wszystkie rekordy152 610

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm zajmujących się handlem i naprawą samochodów w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
152 610
Cena netto:
Skontaktuj się z nami