<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm zajmujących się handlem detalicznym

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 47 (Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi).

Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47)

Handel detaliczny najpierw sklasyfikowany jest według miejsca sprzedaży (sprzedaż w sklepie: odpowiednie podklasy grup 47.1 do 47.7; sprzedaż poza siecią sklepową: odpowiednie podklasy grup 47.8 i 47.9).

Handel detaliczny prowadzony w sklepach został podzielony na sprzedaż detaliczną artykułów nowych w sklepach niewyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grupy 47.1) i wyspecjalizowanych (odpowiednie podklasy grup 47.2 do 47.7) i oraz sprzedaż detaliczną artykułów używanych w sklepach wyspecjalizowanych (podklasa 47.79.Z).

W ramach sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach wyspecjalizowanych dokonano podziału według rodzaju sprzedawanych towarów.

Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową została podzielona według miejsca sprzedaży, np.: sprzedaż prowadzona na straganach i targowiskach (odpowiednie podklasy grupy 47.8) oraz pozostała sprzedaż detaliczna, np. sprzedaż korespondencyjna, handel obwoźny, automaty sprzedające itp. (odpowiednie podklasy grupy 47.9).

Handel detaliczny obejmuje sprzedaż towarów zwanych towarami konsumpcyjnymi lub detalicznymi.

Natomiast sprzedaż dóbr, takich jak: ziarna zbóż, rudy, maszyny przemysłowe itp. jest wyłączona z tego działu.

Dział ten obejmuje:

  • odsprzedaż (sprzedaż bez przetwarzania) nowych i używanych artykułów użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego prowadzoną przez sklepy, domy towarowe, domy sprzedaży wysyłkowej, na straganach, przez domokrążców i akwizytorów, spółdzielnie konsumenckie, domy aukcyjne, Internet itp.,
  • jednostki zaangażowane głównie w sprzedaż na rzecz ludności, takich towarów jak: komputery, materiały piśmienne, farba lub tarcica, pomimo, że towary te przeznaczone są nie tylko do użytku osobistego lub dla potrzeb gospodarstw domowych,
  • wykonywanie czynności związanych zwykle z handlem, ale nie zmieniających podstawowego charakteru towaru, np.: sortowanie, rozdzielanie, mieszanie i pakowanie,
  • sprzedaż detaliczną prowadzoną przez agentów komisowych.

Dział ten nie obejmuje:

  • sprzedaży produktów rolnych przez rolników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 01,
  • produkcji wyrobów i ich sprzedaży, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działów 10-32,
  • sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli i ich części, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 45,
  • handlu ziarnami zbóż, rudami, ropą naftową, chemikaliami przemysłowymi, stalą i żeliwem oraz maszynami i urządzeniami przemysłowymi, sklasyfikowanego w  odpowiednich podklasach działu 46,
  • sprzedaży żywności i napojów do konsumpcji na miejscu i sprzedaży żywności na wynos, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 56,
  • wynajmu i wypożyczania dla ludności artykułów przeznaczonych do użytku osobistego i artykułów gospodarstwa domowego, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 77.2.
Liczba rekordów:
385 953
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm zajmujących się handlem detalicznym

Oferowana lista firm zajmujących się handlem detalicznym zawiera aktualne dane 385 953 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 385 953
Numery rejestrowe 385 953
Adresy pocztowe 385 702
Adresy stron internetowych 14 621
Adresy e-mail 71 866
Numery telefonu 136 101
Skala działalności 357 157
Dane finansowe 36 794
Wszystkie rekordy385 953

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm zajmujących się handlem detalicznym w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm zajmujących się handlem detalicznym

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Jeronimo Martins Polska SAul. Żniwna 562-025Kostrzyn
LIDL sp. z o.o. sp.k.ul. Poznańska 4862-080Jankowice
Lotos Paliwa sp. z o.o.ul. Elbląska 13580-718Gdańsk
Terg SAul. Za Dworcem 1D77-400Złotów
"Euro - Net" sp. z o.o.ul. Muszkieterów 1502-273Warszawa
Auchan Polska sp. z o.o.ul. Puławska 4605-500Piaseczno
Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o.ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 10991-222Łódź
"Carrefour Polska" sp. z o.o.ul. Targowa 7203-734Warszawa
"Leroy-Merlin Polska" sp. z o.o.ul. Burakowska 1401-066Warszawa
Lpp SAul. Łąkowa 39/4480-769Gdańsk

Opis bazy firm zajmujących się handlem detalicznym

Handel detaliczny to nic innego, jak prowadzenie sprzedaży towarów lub usług w niewielkich ilościach – ma prowadzić do dostarczenia określonego towaru do odbiorcy w konkretnym miejscu i czasie. Prowadzi się go w sklepach, marketach, na straganach czy dostarczając produkty bezpośrednio do mieszkań. Jest ostatnim etapem w relacji producent-klient.

W Polsce handel detaliczny w ostatnich latach zdominowały duże, przede wszystkim zagraniczne, sieci handlowe. Wywierają one presję na polskie markety i mniejsze sklepy niezrzeszone w dużych sieciach, co prowadzi do stopniowego zmniejszania ich liczy. Mimo to, wartość tego rynku nieprzerwanie rośnie.

Z naszej bazy firm zajmujących się handlem detalicznym mogą skorzystać m.in. przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem towarów lub usług czy agencje dbające o pozytywny wizerunek dużych marek. Informacje zawarte w bazie będą przydatne także dla właścicieli terenów lub powierzchni handlowych, którzy poszukują najemców i kupców.

Liczba rekordów:
385 953
Cena netto:
Skontaktuj się z nami