<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm z branży kulturalno-rozrywkowej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to R (Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją).

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (PKD R)

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

Liczba rekordów:
74 608
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm z branży kulturalno-rozrywkowej

Oferowana lista firm z branży kulturalno-rozrywkowej zawiera aktualne dane 74 608 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 74 608
Numery rejestrowe 74 608
Adresy pocztowe 74 608
Adresy stron internetowych 6 198
Adresy e-mail 16 441
Numery telefonu 35 328
Skala działalności 42 872
Wszystkie rekordy74 608

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm z branży kulturalno-rozrywkowej w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Liczba rekordów:
74 608
Cena netto:
Skontaktuj się z nami