<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm wykonujących specjalistyczne usługi budowlane

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 43 (Roboty budowlane specjalistyczne).

Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)

Dział ten obejmuje specjalistyczne roboty budowlane związane z budową budynków oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, prowadzone przez wykonawców posiadających specjalistyczne umiejętności i specjalny sprzęt.

Prace te obejmują:

  • wbijanie pali, budowanie fundamentów, roboty betoniarskie, murarskie, kamieniarskie, montowanie i demontowanie rusztowań, wykonywanie pokryć dachowych itp.

Dział ten obejmuje także montaż konstrukcji stalowych, o ile pojedyncze elementy konstrukcji nie zostały wykonane przez tę samą jednostkę, która zajmuje się ich montażem.

Specjalistyczne roboty budowlane wykonywane są z reguły przez podwykonawców.

Roboty wykończeniowe i wykonywanie instalacji budowlanych mieszczą się również w niniejszym dziale.

Instalacje budowlane obejmują instalacje wszelkich rodzajów, które są niezbędne do funkcjonowania budynku lub budowli zgodnie z jego przeznaczeniem. Roboty instalacyjne mogą być przeprowadzone na terenie budowy lub w warsztatach.

Zalicza się tu wykonywanie:

  • instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacyjnych, instalowanie anten, wykonywanie instalacji alarmowych i pozostałych instalacji elektrycznych, instalowanie przeciwpożarowego systemu zraszającego, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz schodów ruchomych itp.,
  • zakładanie izolacji cieplnych, wodnych, dźwiękochłonnych, roboty blacharskie, zakładanie przemysłowych instalacji chłodniczych, systemów oświetleniowych i systemów sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych itp.

Instalacje te obejmują także związane z nimi prace remontowe.

Do pozostałych działalności związanych z wykańczaniem obiektów budowlanych zalicza się m.in.:

  • szklenie, tynkowanie, malowanie, układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, układanie pokryć dywanowych i parkietów, tapetowanie ścian itp., cyklinowanie podłóg, zakładanie stolarki budowlanej, zewnętrzne mycie budynków itp. Zalicza się tu również związane z tymi robotami prace remontowe.

Wynajem sprzętu z operatorem należy klasyfikować w zakresie niniejszego działu w odpowiednich grupowaniach obejmujących roboty budowlane wykonywane przy jego użyciu. 

Liczba rekordów:
354 120
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm wykonujących specjalistyczne usługi budowlane

Oferowana lista firm wykonujących specjalistyczne usługi budowlane zawiera aktualne dane 354 120 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 354 120
Numery rejestrowe 354 120
Adresy pocztowe 353 179
Adresy stron internetowych 9 626
Adresy e-mail 82 333
Numery telefonu 130 066
Skala działalności 327 592
Dane finansowe 25 481
Wszystkie rekordy354 120

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm wykonujących specjalistyczne usługi budowlane w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm wykonujących specjalistyczne usługi budowlane

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Solar Energia sp. z o.o. sp.k.ul. Piastów 10M66-600Krosno Odrzańskie
Robo-Kop Polska sp. z o.o.ul. Wierzbowa 2B62-080Tarnowo Podgórne
4 Bau sp. z o.o.ul. Legionowa 28/80715-281Białystok
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Holding" sp. z o.o.ul. Krakowska 18625-705Kielce
Cleanproject sp. z o.o. sp.k.ul. Płocka 18A87-800Włocławek
Sitarsky Energy sp. z o.o.ul. Foksal 13/2900-372Warszawa
Future Solar Oze sp. z o.o.ul. 11 Listopada 1A13-200Działdowo
Hydrotechnika sp. z o.o.ul. Grzybowska 80/82/70000-844Warszawa
Electra M&E Polska sp. z o.o.al. Aleje Jerozolimskie 13402-305Warszawa
Multiserwis sp. z o.o.ul. Prudnicka 4047-300Krapkowice

Opis bazy firm wykonujących specjalistyczne usługi budowlane

Ostatnie lata sprzyjają rozwojowi branży budowlanej. Współczesne inwestycje odpowiadają na potrzeby coraz bardziej świadomych nabywców. Nic więc dziwnego, że przed sektorem budowlanym stanęły zupełnie nowe wyzwania, wymagające innowacyjnego podejścia do wykonywanej pracy.

Firmy świadczące specjalistyczne usługi budowlane są w stanie podołać skomplikowanym i zaawansowanym technologicznie zleceniom. Często sektor ten zasilają przedsiębiorcy, którzy pierwotnie oferowali jedynie standardową usługę z zakresu budowania czy remontu. Jednocześnie, w rejestrach pojawiło się wiele nowopowstałych firm, które świadczą usługi z bardzo wąskiej specjalizacji.

W przygotowanej przez nas bazie znajdują się przedsiębiorstwa wyspecjalizowane m.in. w zakresie termoizolacji, osuszania i odgrzybiania budynków, energooszczędności i pro ekologii, ekspertyz budowlanych czy renowacji zabytków.

Cenne kontakty znajdą w bazie m.in. osoby zainteresowane naprawą lub wzniesieniem obiektów według specjalistycznych technik, instytucje samorządowe, inwestorzy zajmujący się nieruchomościami oraz organy mające pod swoją pieczą zabytki historii i kultury.

Liczba rekordów:
354 120
Cena netto:
Skontaktuj się z nami