<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm transportowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to H (Transport i gospodarka magazynowa).

Transport i gospodarka magazynowa (PKD H)

Sekcja ta obejmuje:

  • działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
  • działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
  • wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
  • działalność pocztową i kurierską.

Sekcja ta nie obejmuje:

  • wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 33.1,
  • budowy, utrzymania i naprawy dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 42,
  • konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowanych w 45.20.Z,
  • wynajmu środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 77.1 i 77.3.
Liczba rekordów:
205 621
Cena netto:
Skontaktuj się z nami

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm transportowych

Oferowana lista firm transportowych zawiera aktualne dane 205 621 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordów
wszystkie
Podstawowe dane 205 621
Numery rejestrowe 205 620
Adresy pocztowe 205 271
Adresy stron internetowych 6 724
Adresy e-mail 41 984
Numery telefonu 80 595
Skala działalności 192 087
Dane finansowe 35 153
Wszystkie rekordy205 621

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm transportowych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Przykładowe firmy z bazy firm transportowych

NazwaAdresKod pocztowyMiejscowość
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie sp. z o.o.ul. Ścinawska 2456-100Wołów
Pkp Polskie Linie Kolejowe SAul. Targowa 7403-734Warszawa
Star-Sol sp. z o.o.32-432Pcim
Gajowy Transport sp. z o.o.63-760Siejew
Polskie Linie Lotnicze "Lot" SAul. Komitetu Obrony Robotników 4302-146Warszawa
Unlimited Trans sp. z o.o.ul. Lipowa 1032-566Regulice
"Poczta Polska SA"ul. Rodziny Hiszpańskich 800-940Warszawa
"Farmacol-Logistyka" sp. z o.o.ul. Szopienicka 7740-431Katowice
Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.ul. Poznańska 1D62-080Sady
"Pkp Intercity" SAal. Aleje Jerozolimskie 142A02-305Warszawa

Opis bazy firm transportowych

Rynek usług transportowych, magazynowych i spedycyjnych jest jedną z ważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, a duży wpływ ma na to przynależność Polski do Unii Europejskiej oraz strefy Schengen.

Można śmiało mówić, że pod względem stopnia rozwoju branży transportowej jesteśmy jednym z liderów na naszym kontynencie. Około jednej czwartej pracy przewozowej na obszarze Unii Europejskiej przypada na polskie firmy transportowe, a najczęstszym kierunkiem obieranym przez naszych kierowców są Francja, Niemcy oraz Wielka Brytania.

Pomimo dynamicznego rozwoju i coraz powszechniej dostępnego transportu lotniczego, firmy spedycyjne wciąż stawiają na transport drogowy. Wśród argumentów za spedycją drogową wymienić można gęstą sieć dróg w Europie, szybkość, uniwersalność oraz stosunkowo niskie koszty.

Współpracą z firmami transportowymi mogą być zainteresowane przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, a także firmy motoryzacyjne, warsztaty samochodowe, spedytorzy oraz ubezpieczyciele. Z myślą o przedsiębiorcach z tych branż powstała nasza lista zawierająca aktualne dane teleadresowe wszystkich firm transportowych działających w Polsce.

Liczba rekordów:
205 621
Cena netto:
Skontaktuj się z nami