<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=325666537814492&ev=PageView&noscript=1" />

Katalog baz danych

Baza firm telekomunikacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod przeważającego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 to 61 (Telekomunikacja).

Telekomunikacja (PKD 61)

Dział ten obejmuje:

  • usługi telekomunikacyjne i działalności usługowe z nimi powiązane, tj. transmitowanie głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu.

Systemy transmisyjne, które realizują tę działalność mogą być oparte na pojedynczej technologii lub na kombinacji technologii. Wspólną cechą działalności zaklasyfikowanych do tego działu jest transmisja programów, a nie ich produkcja. Podział w tym dziale został przeprowadzony w oparciu o rodzaj funkcjonującej infrastruktury.

W przypadku transmisji sygnałów telewizyjnych może to oznaczać łączenie całych plików programowych w pakiety programowe przeznaczone do dystrybucji (produkcja w odpowiednich podklasach działu 60).

Liczba rekordów:
8 756
Cena netto:
3 895,66 zł

Podstawowe informacje

Źródło danych:CEIDG, REGON, KRS
Aktualność danych:> 95%
Formaty plików:
Formy płatności:PayU, karta płatnicza, przelew bankowy
Czas realizacji:do 10 minut
Więcej informacji

Zawartość bazy firm telekomunikacyjnych

Oferowana lista firm telekomunikacyjnych zawiera aktualne dane 8 756 podmiotów gospodarczych.

W tabeli poniżej prezentujemy liczbę uwzględnionych w bazie rekordów zawierających poszczególne grupy informacji oraz ich wycenę.

Do podanych cen netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Grupy informacjiLiczba rekordówCena
wszystkie
Podstawowe dane 8 75687,56 zł
Numery rejestrowe 8 756350,24 zł
Adresy pocztowe 8 756700,48 zł
Adresy stron internetowych 86734,68 zł
Adresy e-mail 2 751165,06 zł
Numery telefonu 3 383608,94 zł
Skala działalności 7 492749,20 zł
Dane finansowe 2 3991 199,50 zł
Wszystkie rekordy8 7563 895,66 zł

Na poniższym wykresie prezentujemy liczbę firm i instytucji uwzględnionych w bazie firm telekomunikacyjnych w zależności od roku rozpoczęcia przez nie działalności.

Jak zamówić spis firm telekomunikacyjnych?

Jeśli chcesz zamówić dane z tej bazy, kliknij przycisk "Zamów bazę" i postępuj według kolejnych instrukcji:

  • Zaloguj się albo utwórz konto w naszym serwisie.
  • W kreatorze nowego zestawienia, który pojawi się po zalogowaniu, określ zawartość zamawianych rekordów (np. tylko rekordy z numerem telefonu).
  • Zamówienie należy opłacić ze środków przechowywanych w wirtualnym portfelu funkcjonującym w ramach konta. Jeśli nie dysponujesz wystarczającą ilością środków na opłacenie zamówienia, doładuj konto przelewem bankowym albo kartą płatniczą.
  • Utwórz nowe zestawienie i pobierz pliki z danymi.
Liczba rekordów:
8 756
Cena netto:
3 895,66 zł